Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej


Bialska "Baszta" zostanie wyremontowana i oddana do użytku dla mieszkańców oraz przyjezdnych

Gminne Centrum Kultury w Białej pozyskało na ten cel 299 962zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Białej. Planowany cały koszt inwestycji to ponad 467 085zł. W toku zamówienia publicznego wyłoniono już wykonawcę, którym została Firma Budowlana Badura. Prace ruszą jeszcze w tym roku, a planowany termin zakończenia projektu to koniec czerwca 2021. W przyszłe wakacje wyremontowana wieża zostanie oddana do użytku dla mieszkańców i zwiedzających. W ramach prac planuje się m.in. :

Projekt pod nazwą „Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.05.03.01-16-0032/19 z dnia 13 października 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-budowlanych, instalacyjnych i konserwatorskich we wnętrzu Wieży Prudnickiej w gminie Biała.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

 • wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej wewnętrznej (oświetlenie, instalacje teleinformatyczne, system sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej),
 • zszywanie rys i pęknięć konstrukcyjnych,
 • renowację i rekonstrukcję powierzchni ceglanych,
 • renowację powierzchni tynkowanych wraz z uprzednim czyszczeniem,
 • wzmocnienie istniejących stropów,
 • wykonanie posadzki przyziemia,
 • wymiana drzwi wejściowych drewnianych,
 • budowa schodów wewnętrznych o konstrukcji drewnianej,
 • zakup i montaż tzw. kiosku multimedialnego, dostosowanego dla słabowidzących oraz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (regulowana wysokość monitora, wgrane systemy wspomagające słyszenie: pętla indukcyjna, system FM),
 • wykonanie ekspozycji w formie tablic informacyjnych na wszystkich kondygnacjach wieży,
 • utworzenie dedykowanej zakładki dla projektu na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Białej.

Okres realizacji projektu (planowany): od 14 listopada 2019 do 30 czerwca 2021
Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Białej
Całkowita wartość projektu: 467 085 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 299 962 PLN
Wkład własny z budżetu Wnioskodawcy: 167 123 PLN

Grafika przedstawia loga Funduszy Europejskich, flagę Polski, flagę Unii Europejskiej oraz logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Zdjęcie przedstawia podpisanie umowy na remont wieży prudnickiej przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej oraz Członka Zarządu Województwa Opolskiego

Zdjęcie przedstawia widok na Wieżę Prudnicką