ARTYSTYCZNY MIX

logo artystyczny ok.jpeg

Wstępne działania zostały podjęte już na etapie przygotowania koncepcji przedsięwzięcia. Poprzez szereg spotkań mających na celu uszczegółowienie założenie projektu prowadzących do kolejnego kroku czyli do podpisania deklaracji współpracy. Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącu grudniu poczynając od kolejnych uzgodnień z partnerem. W ramach projektu planuje się zorganizować 11 sesji warsztatowych po 3 dni dla każdej grupy. Dalej organizację tych warsztatów zapewni się poprzez zarezerwowanie noclegów, wyżywienia, transportu i zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie jego promocja, w ramach promocji planuje się wykonanie 2 szt. roll-upów oraz baneru promujących działania projektu. W ramach działań promocyjnych skierowanych bezpośrednio do uczestników projektu zakupione zostaną polary, koszulki t-shirt oraz szaliki w ilości 350 szt., które zostaną oznaczone zgodnie z zasadami promocji projektów realizowanych ze środków POWT.

Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja współpracy pomiędzy społecznościami  pogranicza polsko-czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Euroregionu Pradziad poprzez organizację wspólnych warsztatów  artystycznych  dla amatorskich grup działających przy Ośrodku Kultury w Białej . Celem bezpośrednim projektu jest ukazanie zasad pracy oraz ćwiczeń polskim grupom po czeskiej stronie granicy  a także pogłębienie partnerskiej współpracy społeczności lokalnych pogranicza i utrwalenie wartościowej twórczości amatorskich zespołów. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację 3 dniowej sesji  warsztatowej dla każdej grupy i zatrudnienie profesjonalnych instruktorów z Czech. Celem głównym realizacji tego projektu jest poznanie zasad pracy grup podobnego charakteru przygranicznych gmin.

Bezpośrednią grupą docelową, do której kierowane są działania związane z realizacją projektu są przede wszystkim osoby działające w zespołach istniejących przy Ośrodku Kultury w Białej zamieszkujące teren euroregionu Pradziad.

Działania promocyjne realizowane w ramach projektu będą zgodne z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006. W ramach działań promocyjnych przewidziane są następujące działania: informacja na stronach internetowych: Mesta Albrechtice, i Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i
Rekreacji o realizacji projektu oraz w lokalnej prasie - Panorama Bialska, Tygodnik Prudnicki i Nowa Trybuna Opolska. W ramach projektu zamówione roll up  i baner informujące o realizacji projektu oraz t-shirt oraz polar i szaliki które przekazane zostaną wszystkim uczestnikom projektu.
Wszystkie materiały promocyjne oznaczone zostaną logotypami programu, Euroregionu Pradziad i UE oraz informacją o dofinansowaniu ze środków EFRR.

roll up art mix ok.jpeg

baner 1_3 na 5m_ok.jpeg

Koncerty:

 

 

 

Warsztaty: