Bialska Parada Orkiestr Dętych

 

Projekt Bialska Parada Orkiestr Dętych rozpocznie się przyjazdem
niemieckiej młodzieżowej orkiestry dętej z Darmsheim do Białej. Głównym
celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla młodzieży
polskiej i niemieckiej, co wzmocni partnerstwo biorących w nim udział
stowarzyszeń kulturalnych i ich członków. Warszaty zostaną
przeprowadzone w sobotę 18.05.2013 roku w Białej, w siedzibie Bialskiej
Orkiestry Dętej. Podczas całodniowych prób młodzież pod okiem
dyrygentów obu orkiestr będzie ćwiczyć nowe utwory. Nuty zapewni partner
niemiecki. Wieczorem zostanie zorganizowany koncert obu orkiestr, a na
koniec artyści wystąpią wspólnie. Następnego dnia członkowie niemieckiej
orkiestry zwiedzą okolicę Białej /woj. opolskie/ oraz ponownie wystąpią w
godzinach popołudniowych na bialskim Rynku - impreza będzie nosiła
nazwę Międzynarodowa Parada Orkeistr Dętych. Przewiduje się że w
projekcie weźmie udział ok. 60 muzyków po 30 z Polski i Niemiec. W
ramach projektu podjęte zostaną następujące działania: rezerwacja noclegów,
sali do ćwiczeń, zamówienie cateringu, plakatów, artykułu sponsorowanego,
biletów wstępu do Muzeum Śląska Opolskiego itp.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla
młodzieży polskiej i niemieckiej. Celem projektu jest wzmocnienie
współpracy instytucjonalnej stowarzyszeń, a co za tym idzie bliższe
poznanie się ludzi, które je tworzą. . Wszystkie te cele zostaną osiągnięte
poprzez organizacę warsztatów. Wspólne przebywanie ze sobą ludzi służy
wzajemnemu poznawaniu się, i twórczym działaniom. Dzięki temu
zachęcimy młodzież do kontynuowania tego typu działań. W perspektywie
mamy organizację podobnych działań w kolejnych latach

 

Projekt  jest współfinansowany z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej

FWPN_cmyk-page-001.jpeg