Gminne Centrum Kultury w Białej
48-210 Biała, ul. Prudnicka 35
tel./faks: 077 4387026

e-mail:  lub

https://www.facebook.com/gminnecentrumkulturybiala/