Gminne Centrum Kultury w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta pracy - świetlica środowiskowa

Gminne Centrum Kultury w Białej
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 W RAMACH UMOWY ZLECENIA

Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
_______________________________________________________
nazwa stanowiska pracy1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe pedagogiczne, terapia pedagogiczna, socjoterapia,
- doświadczenie w realizacji projektów socjoterapeutycznych
- prawo jazdy kategorii B


2. Wymagania dodatkowe:
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- kreatywność,


 


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- prowadzenie zajęć wychowawczych,


 

4. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Białej lub pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w Białej ul Prudnicka 35 z dopiskiem: Praca w świetlicach, w terminie do dnia 14.08.2017r. Aplikacje, które wpłyną do GCK w Białej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)

Metryczka
 • opublikowano:
  22-01-2015 17:26
  przez: Dominika Rak
 • zmodyfikowano:
  26-07-2017 08:08
  przez: Dominika Rak
 • podmiot udostępniający:
  Gminne Centrum Kultury w Białej
  odwiedzin: 9576
Dane jednostki:

Gminne Centrum Kultury w Białej
48-210 Biała
ul. Prudnicka 35
NIP: 755-18-50-229 REGON: 160014251
Numer konta: BS BIAŁA 78 8903 0002 2001 000020620003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 70 26
fax: 77 438 70 26
e-mail: info@gckbiala.pl
strona www: gckbiala.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×