biblioteka.jpeg

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Białej działa od 1947r. Od 1996r. funkcjonuje w strukturze Gminnego Centrum Kultury. Na terenie Miasta i Gminy działają dwie biblioteki publiczne: Miejska w Białej, w której wydzielony jest dział dla dorosłych czytelników i Oddział dla dzieci i młodzieży; oraz Filia Biblioteczna w Łączniku.

Biblioteki gromadzą literaturę piękną dla dorosłych, klasykę oraz powieści współczesne dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, także literaturę popularnonaukową z wszystkich dziedzin wiedzy, książki dla studentów i literaturę regionalną. Księgozbiór jest uaktualniany na bieżąco i wzbogacany w nowe książki, przy zakupie których kierujemy się zapotrzebowaniem środowiska, przyjmujemy od czytelników propozycje zakupu konkretnych tytułów.

Od kilku lat biblioteki otrzymują dodatkowe fundusze z Ministerstwa Kultury i Dz. N. na zakup nowości w ramach Programu „Promocja czytelnictwa i Rozwój księgozbiorów bibliotek”. Biblioteka w Białej prenumeruje czasopisma, które przechowuje przez rok, można z nich korzystać na miejscu, stałym czytelnikom wypożyczane są również do domu. Czasopisma regionalne, typu: „Panorama Bialska” i „Tygodnik Prudnicki” gromadzone są w archiwum biblioteki od chwili podjęcia prenumeraty. Bardzo często sięga po nie młodzież szkolna i studenci piszący prace magisterskie nt. naszego regionu.

 

Czytelnikiem biblioteki zostaje się po wypełnieniu „Karty zapisu” na podstawie dowodu osobistego, za czytelnika do lat 18 zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie.

Z powodu ograniczonych warunków lokalowych i braku czytelni Biblioteka Miejska w Białej prowadzi drobne formy informacyjno-kulturalne, nawiązuje współpracę z nauczycielami, przyjmuje klasy szkolne i grupy przedszkolne w ramach tzw. „wycieczek do biblioteki” lub przygotowuje skrócone formy lekcji bibliotecznych na tematy zaproponowane przez nauczycieli. Bibliotekarz odwiedza dzieci w Przedszkolu, gdzie prezentuje książki, promuje zabawę z książką i poprzez ulotki informacyjne dociera do rodziców. Organizowane są również spotkania z pisarzami.

 

Biblioteka Miejska w Białej i Filia w Łączniku posiadają po 3 komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu, które otrzymały z Ministerstwa Kultury w ramach Programu „Ikonka”. Z komputerów można korzystać przede wszystkim w celach edukacyjnych, ale są również godziny przeznaczone na gry i rozrywkę. Zapraszamy osoby starsze i wszystkich chętnych, którzy pragną oswoić się z komputerem i nauczyć podstaw.

Biblioteka Miejska w Białej zaprasza czytelników w godzinach:

w poniedziałek: 9.00 - 16.00 ; od wtorku do piątku: 9.00 - 17.00

 

Filia Biblioteczna w Łączniku czynna:

w poniedziałek : 8.00 – 16.00 ; w piątek : 9.00 – 17.00

 

Adres kontaktowy:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Prudnicka 17

48-210 Biała

Tel. 77 4387 589

E-mail:

Tel/fax Dyrektor GCK w Białej: 77 4387 026

 

Filia Biblioteczna w Łączniku

(lokal w budynku Szkoły Podstawowej)

E-mail:

 

 

 

 

Amnestia1 (V-VI.16) (2).jpeg

plakat_na_konkurs.jpeg

 

Orange dla bibliotek1.jpeg

 

 

Nowości w bibliotece:

 

 

nowości6 (12.2015).jpeg

 

 

 

 

 

 

religijne_dla_poszukuj_cych_.jpeg

Regionalne ksiazki.jpeg