Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum oraz grupy seniorów przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów . Szacunkowa liczba osób, które wezmą udział w projekcie to 30 osób. Gimnazjum wiek 13-15 lat, seniorzy 60 +.

Udział różnych grup wiekowych w projekcie ma na celu zatrzeć różnice międzypokoleniowe, zintegrować różne wiekowo grupy i pokazać, że z osobami starszymi także można ciekawie spędzić czas i nauczyć się czegoś ciekawego. Projekt ma także na celu zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego seniorów poprzez zaangażowanie ich w prace projektowe oraz odciągnięcie młodzieży od komputerów, telefonów, tabletów itp. na rzecz spędzania czasu nie tylko z rówieśnikami ale i osobami starszymi. Ponadto projekt ma przyczynić się do poszerzenia wiedzy uczestników projektu na temat miejscowości, w której mieszkają oraz ma nauczyć uczestników pracy w zróżnicowanej wiekowo grupie.

W czasie projektu odbędą się wykłady i warsztaty plastyczne, które zaowocują wystawą prac uczestników. Odbędzie się też gra terenowa, w czasie której uczestnicy zdobędą informacje oraz będą musieli wykazać się własną wiedzą na temat miasta. Kulminacyjnym punktem projektu będzie happening na rynku w Białej – żywe szachy.

Celem projektu jest zatarcie różnic międzypokoleniowych, aktywne spędzenie wolnego czasu, poznanie historii miejsca swojego zamieszkania. Projekt ma także pomóc nawiązać kontakt pomiędzy młodym pokoleniem a seniorami, tak ważny dla osób starszych aby nie czuły się wykluczone. Także młodzież nauczy się, że są ciekawsze formy spędzania czasu niż siedzenie przed komputerem czy telewizorem.

 

1.09.2017 Szkolenie "Jak przyjemnie i efektywnie pracować z młodzieżą? Wybrane metody aktywizujące w pracy z młodzieżą i dziećmi"

 

 

W dniu 1.09.2017 w godz. 16.00-18.00 odbyło się szkolenie "Jak przyjemnie i efektywnie pracować z młodzieżą? Wybrane metody aktywizujące w pracy z młodzieżą i dziećmi." Szkolenie poprowadziła Mirosława Maya Tomanik.

We wstępie omówione zostały części mózgu i ich funkcje, zasady działania mechanizmów uczenia się, myślenia, koncentrowania się, wpływu stresu na proces przyswajania wiedzy. Następnie omówione zostały metody pracy z młodzieżą i dziećmi, m.in. burza mózgów, mapy mentalne, praca nad przypadkiem, dywanik pomysłów, analiza materiału źródłowego.

Dla utrwalenia informacji wykonano ćwiczenia.

 

7.09.2017 Warsztaty międzypokoleniowe integracyjne

 

 

W dniu 7.09.2017 odbyły się warsztaty integrujące dla uczestników projektu. Celem warsztatów było poznanie się i nawiązanie znajomości, podczas warsztatów zostały także objaśnione działania projektu, przedstawiony harmonogram tych działań.

Uczestnicy projektu wykonywali zadania zlecone przez prowadzącego zajęcia, m.in. „Moje imię mówi o mnie”, „Ja jako...”, „Kapelusz z pytaniami i odpowiedziami” itp.

Warsztaty odbyły się pod wiatą, którą Związek Emerytów, Rencistów i i Inwalidów wybudował samodzielnie. Na zakończenie spotkania uczestnicy przygotowali grilla.

 

 

16.09., 23.09., 30.09. Warsztaty plastyczne + wykład historyczny

W dniach 16, 23 oraz 30 września odbyły się warsztaty plastyczne.

Na pierwszych warsztatach (16.09) w planach mieliśmy wyjście w plener w celu wykonania szkiców zabytków, jednak padający rzęsiście deszcz troszkę nam te plany pokrzyżował. Wybrnęliśmy jednak z sytuacji i szkicowaliśmy zabytki z podglądu wyświetlonego na ekranie z rzutnika. Po szkicowaniu zabraliśmy się za tworzenie budynków. Korzystaliśmy przy tym z pocztówek, podglądu wyświetlanego na ekranie, widoku z okna GCK na Wieżę Prudnicką. Metodą prób i błędów powoli powstały Wieża Wodna, Wieża Prudnicka, fragment Cmentarza Żydowskiego oraz fragment Zamku Prószkowskich z wieżą. Nie obyło się bez nerwów i frustracji, kiedy klejony styropian nie chciał trzymać, farba spływała, masa papierowa robiła psikusy a gorący klej parzył po palcach. Ostatecznie jednak nasze budowle udało się dokończyć.

23 września przed warsztatem plastycznym odbył się wykład historyczny, podczas którego mogliśmy dowiedzieć się ciekawostek na temat budynków, które tworzyliśmy, a także na temat samego miasta Białej.

 

 

5.10.2017 GRA TERENOWA

5 października mimo bardzo deszczowej pogody wyruszyliśmy w miasto aby zagrać w grę terenową. O ile młodzieży pogoda była niestraszna, o tyle seniorzy w większości raczej woleli zostać w ciepłych domach.

Wyruszyliśmy z budynku PG w Białej przez Stare Miasto, pod GCK w Białej, do parku miejskiego, zahaczyliśmy o Cmentarz Żydowski, Wieżę Prudnicką, Rynek, aż dotarliśmy do mety znajdującej się przy Wieży Wodnej. W czasie wędrówki czekały nas różne zadania, trzeba było rozwiązać łamigłówki, liczyć mijane domy aby dobrze dotrzeć do następnego celu, odpowiadaliśmy na pytania dotyczące naszego miasta i jego historii, było kilka gier sprawnościowych oraz na logiczne myślenie. Po odgadnięciu hasła gry dotarliśmy do ukrytego w Wieży Wodnej skarbu – nagród w postaci kubka dla każdego z uczestników zabawy. Zmarzliśmy i zmokliśmy okrutnie, ale koniec końców każdy był zadowolony, młodzież zadeklarowała chęć uczestnictwa w podobnych akcjach w przyszłości.

 

 

 

12.10.2017 Happening SZACHY

12 października na Rynku w Białej zagraliśmy w szachy, pogoda wreszcie dopisała. Dwie z oryginalnych wież „pionkowych” zastąpiły wieże wykonane przez uczestników na warsztatach plastycznych (Wieża Wodna i Wieża Prudnicka). Rozegraliśmy trzy partie, z czego dwie wygrała młodzież., a jedną seniorzy. Niejednokrotnie zdarzało się, że sytuacja zmuszała do naprawdę wytężonego myślenia i kombinowania.

Happening wzbudzał dosyć duże zainteresowanie, graliśmy na samym środku rynku i samochody zwalniały aby przyjrzeć się co robimy, sporo osób podchodziło chociaż na chwilę, żeby popatrzeć.

W ramach happeningu dziewczęta z pomponami kibicowały grającym drużynom, a także wykrzykiwały hasło: „W szachy gramy, zapraszamy!”. 

 

 

 

16.10.2017 OTWARCIE WYSTAWY PRAC UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 

 

 

 

stopka - kolor (jpg rgb).jpeg