Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum oraz grupy seniorów przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów . Szacunkowa liczba osób, które wezmą udział w projekcie to 30 osób. Gimnazjum wiek 13-15 lat, seniorzy 60 +.

Udział różnych grup wiekowych w projekcie ma na celu zatrzeć różnice międzypokoleniowe, zintegrować różne wiekowo grupy i pokazać, że z osobami starszymi także można ciekawie spędzić czas i nauczyć się czegoś ciekawego. Projekt ma także na celu zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego seniorów poprzez zaangażowanie ich w prace projektowe oraz odciągnięcie młodzieży od komputerów, telefonów, tabletów itp. na rzecz spędzania czasu nie tylko z rówieśnikami ale i osobami starszymi. Ponadto projekt ma przyczynić się do poszerzenia wiedzy uczestników projektu na temat miejscowości, w której mieszkają oraz ma nauczyć uczestników pracy w zróżnicowanej wiekowo grupie.

W czasie projektu odbędą się wykłady i warsztaty plastyczne, które zaowocują wystawą prac uczestników. Odbędzie się też gra terenowa, w czasie której uczestnicy zdobędą informacje oraz będą musieli wykazać się własną wiedzą na temat miasta. Kulminacyjnym punktem projektu będzie happening na rynku w Białej – żywe szachy.

Celem projektu jest zatarcie różnic międzypokoleniowych, aktywne spędzenie wolnego czasu, poznanie historii miejsca swojego zamieszkania. Projekt ma także pomóc nawiązać kontakt pomiędzy młodym pokoleniem a seniorami, tak ważny dla osób starszych aby nie czuły się wykluczone. Także młodzież nauczy się, że są ciekawsze formy spędzania czasu niż siedzenie przed komputerem czy telewizorem.

 

1.09.2017 Szkolenie "Jak przyjemnie i efektywnie pracować z młodzieżą? Wybrane metody aktywizujące w pracy z młodzieżą i dziećmi"

 

 

W dniu 1.09.2017 w godz. 16.00-18.00 odbyło się szkolenie "Jak przyjemnie i efektywnie pracować z młodzieżą? Wybrane metody aktywizujące w pracy z młodzieżą i dziećmi." Szkolenie poprowadziła Mirosława Maya Tomanik.

We wstępie omówione zostały części mózgu i ich funkcje, zasady działania mechanizmów uczenia się, myślenia, koncentrowania się, wpływu stresu na proces przyswajania wiedzy. Następnie omówione zostały metody pracy z młodzieżą i dziećmi, m.in. burza mózgów, mapy mentalne, praca nad przypadkiem, dywanik pomysłów, analiza materiału źródłowego.

Dla utrwalenia informacji wykonano ćwiczenia.

 

7.09.2017 Warsztaty międzypokoleniowe integracyjne

 

 

W dniu 7.09.2017 odbyły się warsztaty integrujące dla uczestników projektu. Celem warsztatów było poznanie się i nawiązanie znajomości, podczas warsztatów zostały także objaśnione działania projektu, przedstawiony harmonogram tych działań.

Uczestnicy projektu wykonywali zadania zlecone przez prowadzącego zajęcia, m.in. „Moje imię mówi o mnie”, „Ja jako...”, „Kapelusz z pytaniami i odpowiedziami” itp.

Warsztaty odbyły się pod wiatą, którą Związek Emerytów, Rencistów i i Inwalidów wybudował samodzielnie. Na zakończenie spotkania uczestnicy przygotowali grilla.

 

 

stopka - kolor (jpg rgb).jpeg