Górny Śląsk 1927-1944

• urodzony 08.03.1927 jako Lothar Rudolf Thürk w Białej

(Zülz) na Górnym Śląsku.

• przeprowadzka rodziny w 1934 do Prudnika (Neustadt) na Górnym Śląsku.

• nauka w Szkole Ludowej im. Alberta Leo Schlagetera w latach 1930-40.

• nauka w Szkole Handlowej w Prudniku (Neustadt) w latach 1940-42.

• szkolenie komunikacyjne w niemieckiej kolei w latach 1943-44, następnie praca w tym zawodzie.

• zobowiązanie do służby pracy w Ilkenau (dziś Olkusz, woj. małopolskie) w roku 1944.

 

II wojna światowa 1944/1945

• powołanie do służby w korpusie spadochroniarsko-pancernym „Hermann Göring” w Utrechcie (Holandia).

• przeniesienie jednostki na front wschodni pod Insterburg jesienią 1944.

• tam nadanie Żelaznego Krzyża po walkach pod Kaliszem.

• po zakończeniu wojny w 1945 ucieczka z dwoma przyjaciółmi przez czeskie lasy przed sowiecką niewolą.

• od czerwca 1945 w Prudniku.

 

Weimar 1945-1956

• od października 1945 w Weimarze, swojej „drugiej ojczyźnie”.

• tam najpierw różnoraka praca dorywcza.

• w latach 1946-1948 początkowe zaangażowanie społeczne i polityczne:

            • w 1946 udział w spotkaniu Młodzieżówki Antyfaszystowskiej.

• w latach 1946-48 pełnoetatowy działacz Wolnej Niemieckiej Młodzieżówki (FDJ – Freie Deutsche Jugend) oraz kierownik Weimarskiego Klubu Młodzieży.

• wstąpienie do Socjalistycznej Niemieckiej Partii Jedności (SED – Sozialistische Einheitspartei Deutschlands).

• w 1948 udział w kongresie pojednania polsko-niemieckiego.

• w latach 1948-52 początki kariery dziennikarskiej i pisarskiej:

• w 1948 przystąpienie do „Koła Młodszych Autorów Turyngii” („Arbeitskreis Junger Autoren Thüringens”).

• w 1948 reporter w Sowieckim Biurze Informacyjnym (SNB – Sowietisches Nachrichtenbüro); później reporter w dzienniku „Thüringer Volk” i „Tribüne”.

• w latach 1950-52 redaktor.

• w 1952 sześciotygodniowa podróż na Węgry na polecenie związku pisarzy.

• od końca 1952  wolno praktykujący dziennikarz.

• w 1953 korespondent w wojnie koreańskiej.

• od 1953 znajomość z Renate Stumpf, jego późniejszą żoną.

 

Azja Wschodnia 1956-58

• w latach 1956-58 redaktor w wydawnictwie literatury obcojęzycznej (FLP) w Pekinie, doradca gazety „China im Bild” (niemieckiego wydania China Pictorial).

• w latach 1964-80 sporadyczne podróże do Azji (Korei, Chin, Wietnamu, Laos, Kambodży):

            • sprawozdawca i dokumentator w obu konfliktach wietnamskich.

            • dokumentator w Kambodży po upadku reżimu Pol Pota na przełomie 1979/80.

 

NRD 1964-1989

• w latach 1964-84 członkostwo w Socjalistycznej Niemieckiej Partii Jedności (SED) okręgu Erfurt.

• w latach 1971-83 przewodniczący okręgowej organizacji Erfurt/Gera Związku Pisarzy Turyngii.

• od 1972 członkostwo w PEN-Zentrum NRD.

• w 1974 ślub z Renate Stumpf.

• od 1980 wolno praktykujący pisarz na stałe osiadły w Weimarze.

• w następnym okresie wzrost dystansu do systemu politycznego NRD.

 

RFN 1990-2005

• w 1995 wystąpienie z PEN-Zentrum (Wschód).

• pogarszający się stan zdrowia; spadek aktywności pisarskiej.

• śmierć 24.11.2005 o godzinie 3.15 w Weimarze.

• pogrzeb na weimarskim cmentarzu głównym 29.11.2005 o godzinie 10.30.