Poniższy plakat zawiera treść oferty atrakcji i zajęć dla dzieci i młodzieży przygotowanych na czas ferii zimowych w 2019 roku:ferie_zimowe_2019.jpeg