plan zajęć 2019-2020.jpeg

Z uwagi na początek roku szkolnego i "docieranie się" planów lekcji i zajęć pozalekcyjnych plan może ulec niewielkim zmianom.

Zajęcia "Od kodowania do grania" rozpoczną się dopiero w październiku, dlatego nie zostały jeszcze ujęte w niniejszej rozpisce.