TEKST ŻRÓDŁOWY

Tytuł: Thürk dla czytelników „TP”

Autor: Harry Thürk

Opublikowano w: Tygodnik Prudnicki, nr 16 (543), 19.04.2001 r.

Tłumaczenie na j. polski: Anna Myszyńska

Rodzaj tekstu: List czytelnika

Struktura tekstu: 2 szpalty, czcionka 10 pkt, tytuł czcionką pogrubioną, 1 zdjęcie

THÜRK DLA CZYTELNIKÓW „TP”

Niespodzianka dla czytelników powieści Harry`ego Thürka „Lato umarłych snów”! autor, mimo nienajlepszego zdrowia napisał list do czytelników „Tygodnika Prudnickiego”. Dziękujemy! W oczekiwaniu na dalszy  ciąg powieści prezentujemy tekst listu H. Thürka, jednej z najbarwniejszych postaci naszej ziemi.

 

SZANOWNI CZYTELNICY „TYGODNIKA”

            Cieszę się, że moja powieść „Lato umarłych snów” jest osiągalna w moim rodzinnym mieście, dla Polaków i Niemców tam żyjących.

            Napisałem ją żeby podtrzymać pamięć o przeszłości i przez to wspólnym staraniem nie dopuścić do jej powtórzenia.

            Wszystkim, którzy w tym pomagają, tj. „Tygodnikowi Prudnickiemu”, pani Myszyńskiej za tłumaczenie i panu Dereniowi za opracowanie bardzo dziękuję.

            Mojemu miastu rodzinnemu, w którym spędziłem decydujące lata mojej młodości, mam do zawdzięczenia, że wyrosłem na otwartego człowieka z życiową dewizą, by podchodzić do ludzi innej narodowości i religii Zasze z respektem i szacunkiem.

            Dotyczy to również ludzi o innych poglądach politycznych, dopóki są gotowi nie zaprzeczać podstawowym prawdom życiowym. Dzisiaj mam przyjaciół w wielu stronach świata, którzy myślą podobnie jak ja i jestem dumny z tego, iż mam ich również w mojej starej ojczyźnie.

            Przeszłości nieszczęsna historia zbudowała mur między Polakami i Niemcami. Teraz jest możliwość, by te mury zburzyć. Uda nam się to jednak tylko wtedy, gdy Polacy i Niemcy będą

mieli odwagę spojrzeć na prawdy tej historii bez upiększeń. Nasza przyszłość potrzebuje nowych prawd, kto ma je stworzyć jeśli nie my?

            Z radością mogę dożyć chwili, gdy ten proces zaczyna swój bieg i jestem wdzięczny, że w moim wieku mogę być jeszcze tego świadkiem.

            W tym duchu moje pozdrowienia dla was wszystkich, jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie moją pracą!

Harry Thürk

tłum: A. Myszyńska

clip_image004.jpeg