Projekt "Parada Orkiestr Dętych - festiwal aktywności grup formalnych i nieformalnych Borów Niemodlińskich"


 

Projekt napisany przez Gminne Centrum Kultury w Białej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpisującego się w Przedsięwzięcie 7 LSR – Aktywność, cel szczegółowy LSR 1.3. Jakość – Las aktywności oraz cel ogólny LSR – zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich.

Celem projektu jest promocja formalnych i nieformalnych grup pozarządowych poprzez zorganizowanie jednej imprezy w Białej.

Łączna kwota projektu to 117 100 zł z czego 74 510zł to kwota dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

Planowana realizacja projektu miała odbyć się w 2020 roku jedna ze względów na sytuację epidemiczną została przełożona na rok 2021

Grafika przedstawia logotypy Partnerstwa Borów Niemodlinskich, logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, logo programu LEADER oraz flagę Unii Europejskiej