16 lipca, orlik w Białej:

 

 

 

17 lipca, boisko w Łączniku:

 

 

 

17 lipca, boisko w Kolnowicach