Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej


Bialska "Baszta" zostanie wyremontowana i oddana do użytku dla mieszkańców oraz przyjezdnych

Gminne Centrum Kultury w Białej pozyskało na ten cel 299 962zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Białej. Planowany cały koszt inwestycji to ponad 467 085zł. W toku zamówienia publicznego wyłoniono już wykonawcę, którym została Firma Budowlana Badura. Prace ruszą jeszcze w tym roku, a planowany termin zakończenia projektu to koniec czerwca 2021. W przyszłe wakacje wyremontowana wieża zostanie oddana do użytku dla mieszkańców i zwiedzających. 

Projekt pod nazwą „Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.05.03.01-16-0032/19 z dnia 13 października 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-budowlanych, instalacyjnych i konserwatorskich we wnętrzu Wieży Prudnickiej w gminie Biała.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

 • wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej wewnętrznej (oświetlenie, instalacje teleinformatyczne, system sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej),
 • zszywanie rys i pęknięć konstrukcyjnych,
 • renowację i rekonstrukcję powierzchni ceglanych,
 • renowację powierzchni tynkowanych wraz z uprzednim czyszczeniem,
 • wzmocnienie istniejących stropów,
 • wykonanie posadzki przyziemia,
 • wymiana drzwi wejściowych drewnianych,
 • budowa schodów wewnętrznych o konstrukcji drewnianej,
 • zakup i montaż tzw. kiosku multimedialnego, dostosowanego dla słabowidzących oraz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (regulowana wysokość monitora, wgrane systemy wspomagające słyszenie: pętla indukcyjna, system FM),
 • wykonanie ekspozycji w formie tablic informacyjnych na wszystkich kondygnacjach wieży,
 • utworzenie dedykowanej zakładki dla projektu na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Białej.

Okres realizacji projektu (planowany): od 14 listopada 2019 do 20 sierpnia 2021
Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Białej
Całkowita wartość projektu: 467 491,14 PLN PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 299 962,00 PLN
Wkład własny z budżetu Wnioskodawcy: 167 529,14 PLN

logotypy wieza.jpeg

Zdjęcie przedstawia podpisanie umowy na remont wieży prudnickiej przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej oraz Członka Zarządu Województwa Opolskiego

Zdjęcie przedstawia widok na Wieżę Prudnicką