Informacja o zawieszeniu zajęć oraz zasadach funkcjonowania GCK w Białej w czasie epidemii koronawirusa.

Uwaga!

W związku z rozporządzeniem rady Ministrów z 2 listopada 2020:

  • zostają zawieszone wszystkie zajęcia dla dzieci i młodzieży w GCK w Białej,

  • zostają odwołane imprezy zaplanowane od 8 do 29 listopada 2020.

Działalność kulturalna nie będzie prowadzona w GCK ani w świetlicach.

Zawieszona zostaje działalność MiGBP w Białej i filii bibliotecznej w Łączniku.

Działalność hotelowa pozostaje dopuszczona na zasadach Regulaminu korzystania z hotelu w GCK w Białej w czasie epidemii Covid-19.

Działalność administracyjna GCK w Białej będzie prowadzona w godz. 8.00-16.00.

OBIEKT BĘDZIE ZAMKNIĘTY DLA INTERESANTÓW.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo, a w nagłych przypadkach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.