Piotr Myszyński 

Zdjęcie przedstawia Piotra Myszyńskiego

Piotr Myszyński urodził się 25 lipca 1960 roku w Białej. Już w szkole podstawowej marzył o pantomimie. Po jej ukończeniu i zdaniu pomyślnie egzaminów, został przyjęty do Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Jednocześnie uczył się w jednym z wrocławskich liceów. W tym czasie poważnie zachorował. Po rozpoznaniu stwardnienia rozsianego w klinice neurologicznej we Wrocławiu zrezygnował z dalszego kształcenia się w tym mieście. Szkołę średnią skończył w II Liceum Ogólnokształcącym w Opolu, a w roku 1983 ukończył Państwowe Studium Kulturalno - Oświatowe i Bibliotekarstwa. Już wtedy powstawały jego pierwsze obrazy i wiersze.

W prudnickim Klubie Ludzi Piszących doskonalił warsztat pisarski. Swoja pasję – pantomimę – realizował w teatrze APAGA działającym przy Prudnickim Ośrodku Kultury.

Pogarszający się stan zdrowia zmusił go do rezygnacji z teatru. Nie zrezygnował jednak ze swoich zamiłowań malarskich i aktorskich. Na wernisażach swoich prac wykonywał etiudy pantomimiczne. Jako rekwizytów do słów używał swoich obrazów, grafik, a także najpierw swoich kul, a później wózka inwalidzkiego.

Wystawiał swoje obrazy w kraju i zagranicą. W latach 1993, 1994, 1999, 2002 jego wystawy odbywały się w Niemczech. W kraju wystawiał swoje prace w Gminnym Centrum Kultury w Białej, Prudnickim Ośrodku Kultury, Muzeum Ziemi Prudnickiej, w zamku w Mosznej, Galerii AUTOR w Opolu, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku, Politechnice w Krakowie.

Od 2006 roku był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków w Opolu. Brał udział w plenerach malarskich organizowanych przez ZPAP.

Swoje wiersze zamieścił w kilku almanachach wydanych przez Klub Ludzi Piszących w Prudniku, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Nysie oraz Nyską Grupę Literacką.

W 1997 roku wydał tomik poezji pt. „Pantomima wierszy”, w 2001 roku kolejny tomik zatytułowany „Tańczę”. W 2018 roku wspólnie z matką, Anną Myszyńską, wydał swoją trzecią książkę poetycką pt. „Pod wieżą”. W 2008 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu honorową odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Piotr Myszyński zmarł w nocy z 13 na 14 grudnia 2020 roku w wieku sześćdziesięciu lat.