Poniższy Plik zawiera treść zarządzenia 26/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej w sprawie opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Centrum Kultury w Białej:

PDFZarządzenie 26/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej w sprawie opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Gminnego Centrum Kultury w Białej (142,75KB)