W drodze do Polski - wspomnienie powstań śląskich


Konkurs literacko-plastyczny, organizowany przez Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województw opolskiego i śląskiego.

Okrągłe rocznice powstań śląskich i plebiscytu  są doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat historii Górnego Śląska w latach 1919-1921.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej zainspirowanej wybranym tekstem literackim odnoszącym się do tematyki powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku.
Prace należy przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 28 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28, 47-154 Góra św. Anny, z dopiskiem konkurs literacko-plastyczny.
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie pod adresem: https://muzeum.opole.pl/w-drodze-do-polski-wspomnienie-powstan-slaskich

Zdjęcie przedstawia plakat promujący konkurs plastyczno-literacki dotyczący obchodów trzeciego powstania śląskiego. Organizatorem jest Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny