Gminne Centrum Kultury w Białej


 

 

Dzięki środkom finansowym Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych ze środków Republiki Federalnej Niemiec, oraz dużego wkładu finansowego z budżetu gminy Biała, powstał nowoczesny obiekt, służący mieszkańcom miasta i gminy.

 

Gminne Centrum Kultury w Białej prowadzi statutową działalność z młodzieżą i dorosłymi w zakresie pobudzania zainteresowań, upowszechniania kultury (poezja, plastyka, muzyka, piosenka, turystyka), organizacja i współudział w imprezach kulturalnych, artystycznych, regionalnych, masowych. GCK w Białej tworzy, organizuje i prowadzi kółka zainteresowań dla mieszkańców Gminy Biała. Współpracuje z ościennymi Domami Kultury w Prudniku, Korfantowie, Głogówku i Lubrzy. Gminne Centrum Kultury w Białej realizuje wiele projektów z wykorzystaniem funduszy Unijnych oraz Rządowych. Pozyskuje pieniądze zewnętrzne na realizacje projektów z Euroregionu Pradziad, Partnerstwa Borów Nimodlińskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury i innych. Realizując te projekty Bialski ośrodek prężnie współpracuje z partnerami z Polski : Prószków, Łambinowice, Tułowice oraz z partnerami Polsko-Czeskiego pogranicza t.j. Albrechtice, Osoblaha, Jesenik. Nasze centrum kultury współpracuje i chętnie pomaga innym jednostkom organizacyjnym naszej gminy m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespóły Szkolno-Przedszkolne w Białej i Łączniku, a także organizacjom pozarządowym t.j. klubom sportowym i stowarzyszeniom. Gminne Centrum Kultury w Białej prowadzi również działalność inną niż kulturalna, polegającą na wynajmie pokoi noclegowych (jesteśmy doskonałą bazą wypadową w Sudety) oraz obsłudze imprez plenerowych.

Ośrodek swą działalność opiera na wchodzących w jej skład komórkach organizacyjnych, takich jak:
  1. Centrum Kultury.
  2. Świetlice środowiskowe
  3. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Białej z filią w Łączniku
  4. Basen Rekreacyjny

Powyższe zadania ośrodek realizuje przede wszystkim przez organizację stałych i cyklicznych imprez kulturalno-sportowych:

 • Noworoczne spotkanie seniorów
 • Koncert Noworoczny
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Akademia Wiedzy i Umiejętności
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Gminny konkurs recytatorski
 • Konkurs zdobienia jaj wielkanocnych
 • Kawiarenka poetycka
 • Majówka
 • Gminny konkurs poezji śląskiej
 • Gminny przegląd zespołów artystycznych
 • Akcja Lato
 • Dni Białej
 • Bialska Parada Orkiestr Dętych
 • Dożynki Gminne
 • Zakończenie Lata
 • Zaduszki Artystyczne
 • Koncert z okazji Dnia Niepodległości
 • Mikołajki
 • Jarmark Bożonarodzeniowy
 • Turnieje sportowe( piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, skat sportowy)

W Gminnym Centrum Kultury swoją siedzibę mają:

 • Centrum Kultury w Białej
 • Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
 • Biblioteka niemiecka,
 • Ochotnicza Straż Pożarna.
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bialskiej

 

Istnieje również możliwość nauki:

 • gry na instrumentach klawiszowych  
 • gry na instrumentach dętych 
 • gry na gitarze
 • śpiewu w zespole wokalnym 
 • gry w szachy
 • Kodowania i programowania