MALI ARTYŚCI – WIELKA SZTUKA


Gminne Centrum Kultury w Białej  od kilku lat bardzo intensywnie  współpracuje z instytucjami kulturalnymi i artystycznymi  w Republice Czeskiej a dokładniej w Mesto Albrechtice oraz Jeseniku. W wyniku dotychczasowych wspólnych inicjatyw związanych z kulturą narodziła się również potrzeba organizacji  obecnego projektu którego celem jest organizacja wspólnych warsztatów artystycznych dla dzieci młodzieży oraz osób dorosłych – członków zespołów które działają przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Białej oraz szkół artystycznych działających po stronie czeskiej w celu pogłębiania twórczych pasji młodzieży. Projekt będzie nosił nazwę  „MALI ARTYŚCI – WIELKA SZTUKA” będzie realizowany przez Gminne Centrum Kultury  w Białej we współpracy z partnerem projektu Gminą Mesto  Albrechtice oraz Zakladni Umelecka Skola z Jesenika. Ma za zadanie konfrontację  umiejętności artystycznych młodzieży polskiej oraz czeskiej z możliwością powstania nowych polsko – czeskich zespołów. Wszyscy partnerzy projektu rozpoczną już w maju rekrutacją chętnych do udziału w projekcie. Również zostaną wykorzystane umiejętności nabyte podczas realizacji poprzedniego projektu tzn. Artystyczny Mix. Jednak nie będzie to ponowienie działań realizowanych a rozszerzenie tej współpracy poprzez stworzenie jednego widowiska artystycznego w formie musicalu w którym udział wezmą wszyscy uczestnicy warsztatów. Podczas realizacji tego projektu powstanie ogromna produkcja w której weźmie udział ok. 300 artystów amatorów. Efekt końcowy zostanie zaprezentowany w ostatni weekend sierpnia w gminie Biała. Warsztaty będą prowadzone przez profesjonalnych instruktorów z Czech oraz Polski dzięki czemu uczestnicy warsztatów będą mogli nie tylko podnieść swój warsztat ale również zapoznają się z różnorodnością technik i praktyk prowadzenie tego typu zajęć po obu stronach granicy. Do tej pory artyści amatorzy spotykali się tylko w swoich gronach, chcemy aby to przedsięwzięcie połączyło różne dziedziny sztuki w których realizują się nasi amatorzy. W wyniku realizacji tego projektu powstanie ogromny zespół chóralny ok. 80 osób, taneczny ok. 40 osób oraz instrumentalno – recytatorski oraz soliści. Realizacja projektu planowana jest na miesiące lipiec i sierpień 2013 roku ze względu na wolny czas młodzieży od zajęć w szkole. W tym celu zostanie wynajęty hotel , zapewnione  wyżywienie dobrani odpowiedni profesjonalni instruktorzy . Zostaną również wynajęte autokary aby bezpiecznie dowieźć uczestników z miejsca zamieszkania  do miejsca odbywania się warsztatów. Planuje się stworzenie 14 sesji warsztatowych po 3 dni dla każdej grupy. Będą to grupy wokalne ( 5 grup z podziałem na głosy chóralne), taniec z podziałem na 4 grupy wiekowe, teatralne, instrumentalne z podziałem na 3 sekcje (strunowe, dęte, klawiszowe) oraz grupa plastyczna która wykona dekoracje. W ramach działań projektowych zostaną zorganizowane również wyjazdy do placówek artystycznych typu Teatr Muzyczny (jest to jedyne działanie projektu realizowane poza obszarem wsparcia ze względu na to iż w obszarze wsparcia nie funkcjonuje taka placówka), Filharmonia, Teatr, Teatr lalek,  Galeria itp. gdzie uczestnicy będą mogli zetknąć się ze sztuką w profesjonalnym wydaniu. Co pomoże przy realizacji warsztatów, uczestnicy będą mogli porozmawiać z profesjonalnymi artystami oraz zobaczyć jak wygląda spektakl od strony organizacyjnej podczas jego trwania za kulisami. Będzie to ważny element organizacyjny, by amatorzy którzy będą brali udział w realizacji sztuki potrafili zachować się również za kulisami ale też i na scenie bardziej profesjonalnie. Realizacja tego projektu pozwoli na pokazanie że wielkie produkcje artystyczne są możliwe do zrealizowania nie tylko w profesjonalnych instytucjach kultury ale również w małych miejscowościach. Ważnym elementem będzie pomoc czeskiego partnera którym jest szkoła artystyczna w Jeseniku, która kształci m. in. konferansjerów. W całym projekcie planujemy udział ok. 10-15% osób z Czech. Wstępne działania zostały podjęte już na etapie przygotowania koncepcji przedsięwzięcia. Poprzez szereg spotkań mających na celu uszczegółowienie założenie projektu prowadzących do kolejnego kroku czyli do podpisania deklaracji współpracy. Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącu maju poczynając od kolejnych uzgodnień z partnerem. Dalej organizację tych warsztatów zapewni się poprzez zarezerwowanie noclegów, wyżywienia, transportu i zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie jego promocja, w ramach promocji planuje się wykonanie rool upu  oraz baneru promujących działania projektu. W ramach działań promocyjnych skierowanych bezpośrednio do uczestników projektu zakupione zostaną torby, koszulki polo oraz kubki w ilości 300 szt. , które zostaną oznaczone zgodnie z zasadami promocji projektów realizowanych ze środków POWT.