Euroregion w tournée


 Wstępne działania zostały podjęte już na etapie przygotowania koncepcji przedsięwzięcia. Poprzez szereg spotkań mających na celu uszczegółowienie założenia projektu prowadzących do kolejnego kroku czyli do podpisania deklaracji współpracy. Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącu lutym poczynając od kolejnych uzgodnień z partnerem po zebranie składu osobowego orkiestry. W ramach projektu planuje się uzupełnienie umundurowania dla nowych członków zespołu; w tym celu zostanie  wybrana firma, która wykona mundury, zostaną pobrane miary a następnie uszyte stroje.  Przewiduje się również zakup fletu piccolo oraz instrumentów perkusyjnych. W ramach realizowanego projektu zakupionych zostanie 10 utworów muzycznych (materiałów nutowych) niezbędnych do przygotowania repertuaru. Zorganizowane zostanie  6  koncertów: w opolskim amfiteatrze, Białej, Prudniku oraz w Jeseniku i Albrechticach i Olomoucu. Organizację tych koncertów zapewni się poprzez zarezerwowanie miejsc w których odbędą się koncerty. Miejsca te zostały uzgodnione z jednostkami odpowiadającymi za organizację tego typu imprez w danych miastach. Umowy zostaną podpisane po informacji o dofinansowaniu niniejszego projektu. Wynajęcie scen oraz techniki oświetleniowej i nagłośnieniowej oraz zarezerwowanie autobusów w celu dowiezienia orkiestry na miejsce koncertów. Zostanie również zabezpieczona cała infrastruktura techniczna związana z zapewnieniem bezpieczeństwa i zachowania godnych warunków przeprowadzenia koncertów zarówno dla publiczności jak i wykonawców, tzn. służb medycznych, sanitarnych, komunalnych, elektryka, konferansjera itp.. Podczas organizowanych koncertów wystąpi Orkiestra Euroregionu Pradziad, a jej koncerty wzbogacone zostaną o występy czeskich zespołów mażoretkowych oraz Studia Piosenki działającego przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej. Z Orkiestrą wystąpią również soliści i wokaliści Bialskiej Orkiestry Dętej. Dzięki temu sama formuła koncertu będzie bardzo ciekawa dla publiczności. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie jego promocja, w ramach promocji planuje się wykonanie 5000 tyś. szt. katalogów promujących działania Orkiestry oraz zakup stanowiska wystawienniczego na którym uczestnicy – widzowie będą otrzymywali wykonane materiały promocyjne. Wszystkie te materiały oraz inne materiały reklamowe pozyskane od innych beneficjentów programu EFRR będą rozdawane podczas koncertów na zakupionym stanowisku wystawienniczym.  Wydrukowanych zostanie również 1200 szt. plakatów (po 200 na każdy koncert). Zamówiony zostanie spot radiowy który będzie informował o terminach poszczególnych koncertów.  W ramach działań promocyjnych skierowanych bezpośrednio do uczestników projektu planuje się doposażenie umundurowania orkiestry. Wszystkie materiały  zostaną oznaczone zgodnie z zasadami promocji projektów realizowanych ze środków POWT.