„Lato bez granic Biała – Albrechtice 2011”


Gmina Biała współpracuje z gminą Mesto Albrechtice w Republice Czeskiej już od wielu lat. Oficjalne partnerstwo zostało podpisane w 2004r., kiedy partnerska współpraca rozwinęła się na wielu płaszczyznach i należało ją umocować formalnie. Na mocy podpisanego partnerstwa gminy i ich mieszkańcy, starają się realizować cele zawartego porozumienia na wielu płaszczyznach między innymi na płaszczyźnie kulturalnej. W wyniku dotychczasowych wspólnych inicjatyw związanych z kulturą, sportem i ochroną dziedzictwa kulturowego narodziła się również potrzeba organizacji obecnego projektu pod nazwą „Lato bez granic Biała – Albrechtice 2011”, który realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej we współpracy z czeskim partnerem projektu - gminą Mesto Albrechtice. Ma za zadanie integrację społeczności po przez aktywne i twórcze uczestnictwo we wspólnych imprezach kulturalnych i sportowych w okresie letnim 2011 roku.

Projekt „Lato bez granic Biała – Albrechtice 2011” zakłada realizację pięciu działań.

Pierwsze z nich nastąpi w maju 2011r i będzie to integracyjny wyjazd dla mieszkańców gminy Biała na inaugurację sezonu letniego w Linchartowskim zamku, gdzie zaprezentowana zostanie wystawa prac plastycznych twórców z gminy Biała. W tym celu wykonane zostaną plakaty informujące o imprezie i wyjeździe oraz wynajęty autokar na przewóz uczestników.

Drugim działaniem będzie organizacja wieloboju sportowego samorządowców pod nazwą  „Sport łączy”. Rywalizacja sportowa jest dobrą formą nawiązania nowych kontaktów – innych niż te na co dzień. To przede wszystkim poznawanie siebie nawzajem, integracja uczestników poprzez zdrową rywalizację i dobrą zabawę.  To również zachęta do podejmowania  kolejnych wspólnych działań. Impreza odbędzie się w czerwcu na stadionie sportowym w Białej. Weźmie w niej udział osiem sześcioosobowych drużyn samorządowców z partnerskich gmin i obszaru oddziaływania Euroregionu „Pradziad”. W celu prawidłowej organizacji imprezy zakupione zostaną akcesoria (taczka, gumowce, piłki itp.) potrzebne do przeprowadzenia wieloboju. Zamówione i rozpowszechnione plakaty informujące o imprezie, puchary dla drużyn oraz statuetki i catering dla zawodników biorących udział w imprezie.

Trzecia impreza to „Polsko – czeskie dni kultury żydowskiej”.  Jej celem jest integracja środowiska młodzieżowego po przez organizację warsztatów plastycznych, które trwać będą cztery dni i odbędą się na przełomie czerwca i lipca w Gminnym Centrum Kultury w Białej. Uczestnicy to 35 osób (młodzież), które na co dzień uczestniczą w zajęciach plastycznych w ościennych ośrodkach kultury i w szkole artystycznej w Albrechticach. Młodzież uczestniczyć będzie w wyjeździe do Krnova (synagoga i cmentarz  żydowski), zwiedzi kirkut w Białej i po zapoznaniu się z klimatem i  historią obydwu miejsc wykona prace plastyczne głównie w technice frotażu. Wystawa powstałych prac odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Białej na zakończenie polsko – czeskich dni kultury żydowskiej, a w czasie późniejszym również w ościennych o środkach kultury, skąd udział brała młodzież. Organizacja  dni przewiduje również  koncert zespołu klezmerskiego, degustację potraw (polskich, czeskich i żydowskich), a także kino pod gwiazdami w parku miejskim w Białej czyli projekcję filmów o kulturze i tradycji trzech kultur. Impreza rozpropagowana będzie  na całym pograniczu i otwarta dla wszystkich chętnych i zainteresowanych. Dla prawidłowego przebiegu imprezy zamówiony zostanie autokar na wyjazd do Czech, zapewnione wyżywienie (35x 4 dni) dla uczestników warsztatów, catering na wernisaż, zakup materiałów plastycznych (papier, kreda, farby itp.), zamówienie tablicy informacyjnej oraz artystycznej oprawy (kino, zespół klezmerski) na zakończenie imprezy. W celach promocyjnych wydrukowane zostaną zaproszenia, plakaty, banery promujące imprezę. Zapewnione będzie także zabezpieczenie sanitarne, elektryczne i ochrona w trakcie dnia finałowego (w parku) imprezy.

Czwartą imprezą będą „Artystyczne spotkania młodych” w trakcie których powstanie obraz olejny o wymiarach 10 x2 metry pt: „Panorama Białej”. Liczba uczestników 22 osoby. Miejsce realizacji – Gminne Centrum Kultury w Białej. Impreza odbędzie się w lipcu. Grupa 22 osób – z Polski i Czech przez 14 dni wykona obraz. Punktem kulminacyjnym imprezy będzie jego uroczyste przeniesienie z GCK do Urzędu Miejskiego w Białej, gdzie zostanie zainstalowany. W przemarszu udział wezmą młodzi strażacy (niosący obraz), Bialska Orkiestra Dęta oraz zespoły taneczne z Czech i Polski. Wernisaż artystycznie oprawi czeski zespół muzyczny. W celu prawidłowego przeprowadzenia imprezy zapewnione zostanie wyżywienie dla uczestników spotkań (22 osoby x 14dni) oraz catering na wernisaż. Zakupione zostaną materiały plastyczne (krosna, ramy, kartony, farby itp.) oraz płótna potrzebnego do wykonania panoramy. Wynajęty zostanie transport na przewóz zespołu muzycznego i tanecznego z Czech na wernisaż.

W celach promocyjnych wydrukowane zostaną zaproszenia, plakaty, banery promujące imprezę.

Piąta impreza to „Euroregionalne mistrzostwa w wyścigach drezyn ręcznych”. Impreza odbędzie się w sierpniu na stacji PKP w Białej. Uczestniczyć w niej będzie 10 czteroosobowych drużyn (w tym również kobiecych) z pogranicza polsko – czeskiego. Dla prawidłowego przebiegu imprezy zlecone zostanie porządkowanie terenu  imprezy (koszenie torowiska) oraz wynajęcie drezyn wraz z obsługą. Dla drużyn zakupione zostaną puchary i medale dla zawodników. Zapewniony będzie także catering dla uczestników mistrzostw, a także zabezpieczenie sanitarne, elektryczne i ochrona imprezy. W celach promocyjnych wydrukowane zostaną  plakaty i banery promujące imprezę.Promocja całości projektu przewiduje wydanie folderu podsumowującego projekt, gadżetów reklamowych, zakupienie koszulek i statuetek dla uczestników wszystkich pięciu imprez oraz zestawu rollapów (na poszczególne imprezy) i banerów promujących projekt. Przewidziana jest także kampania reklamowa w mediach