STUDIO PIOSENKI

Ruszyły zapisy na zajęcia Studia Piosenki. Na zajęciach kształci się prawidłową postawę przy śpiewie, oddech i emisję głosu ze szczególnym uwzględnieniem dykcji. Zespoły wykonują bogaty repertuar: są to zarówno piosenki młodzieżowe, jak też utwory patriotyczne czy religijne. Studio Prowadzi Iwona Preusner, próby odbywają się we wtorki od godz. 15.30. Zajęcia rozpoczną się od 21 września.

Grafika przedstawia plakat promujący zajęcia Studia Piosenki w GCK w Białej.jpeg