Zwiedzanie Wieży Prudnickiej


Zdjęcie przedstawia widok na Wieżę Prudnicką od strony ul. Prudnickiej

Bezpłatnie w okresie od kwietnia do października we wszystkie wtorki oraz drugi i czwarty weekend miesiąca (sobota i niedziela); w lipcu i sierpniu dodatkowo każdy piątek:

  • 12:00-13:30 - wieża wodna

  • 14:00-15:30 - wieża prudnicka

  • 16:00-17:30 - wieża ciśnień

Oprowadzenie po wieżach w w/w terminach nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Za opłatą (po wcześniejszej rezerwacji u osoby oprowadzającej) według atrakcyjnej trasy:

Szlakiem trzech wież - poznaj historię jednego z najstarszych miast w Polsce

Ze szczytów bialskich wież widokowych poznacie historię Białej - miasta, które przez kilka stuleci było żydowską enklawą na Śląsku:  

  • odwiedzimy podziemia, które doprowadzały wodę do miasta,
  • wejdziemy do zabytkowego zbiornika na wodę,
  • miniemy miejsca, gdzie zakuci w łańcuchy więźniowie odbywali swój wyrok.

Opłata dla osoby oprowadzającej:
do 20 osób – 80zł (ok.1,5*)
od 21 do 50 osób – 140zł (ok. 2,5h*)
*czas oprowadzania zależy od liczby osób

UWAGA! Gdy skorzystasz z płatnych opcji oferty zwiedzania po Białej, czeka Cię miła niespodzianka: 10% rabatu w okolicznych lokalach gastronomicznych.

Rezerwacja możliwa poprzez  > FORMULARZ KONTAKTOWY <

Pola formularza oznaczone * są wymagane

 


Zdjęcie przedstawia widok na Wieżę Prudnicką od strony ul. Prudnickiej

Zarys historyczny

Wieża Prudnicka popularnie zwana Basztą, to gotycka budowla z XV wieku. Zbudowana na planie kwadratu, w ścianach wąskie okienka strzelnicze umieszczone w ostrołukowych wnękach. W zwieńczeniu murów nadwieszony podwójny rząd arkadowań.   Wieża została wzniesiona jako część systemu murowanych obwarowań miejskich, który na pocz. XV w. zastąpił umocnienia drewniano-ziemne. Składał się on z pierścienia ceglanego muru z basztami łupinowymi oraz dwóch bram: pn. Nyskiej i pd. Prudnickiej, z przyległą kwadratową wieżą, a także wału i fosy. Wieża - wówczas w linii obwarowań, a od XIX w. wolnostojąca - pełniła funkcję obserwacyjną, aresztu oraz zbrojowni. W 1745 r., gdy zawaliły się zewnętrzne drewniane schody prowadzące na górne kondygnacje, ta część wieży przestała być użytkowana. W XVIII w. Biała stała się siedzibą powiatu sądowego, a wieżę adaptowano na więzienie i miejsce wymierzania kar. W budowli znajdowały się trzy kondygnacje, na parterze znajdowała się izba przesłuchań. Na pierwszym piętrze wymierzano kary, na drugim przetrzymywano więźniów o niższym wyroku, natomiast na trzecim piętrze przebywali skazańcy przykuci łańcuchami do muru, osadzeni za kratami w małych wnękach. Gdy miasto straciło prawa sądowe, wieża służyła jako magazyn do przechowywania broni i amunicji. Jeszcze w 1818r. sporadycznie osadzani w niej byli aresztowani.

Wymiary:

Wysokość 23m
Podstawa 790 x 810 cm
Grubość ścian 210 cm

Stan obecny:

Dzięki unijnemu dofinansowaniu udało się wyremontować wnętrze Wieży. Pierwszy raz w historii miasta obiekt został udostępniony dla zwiedzających. Uroczyste otwarcie nastąpiło 7 października 2021r.

Projekt pod nazwą „Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.05.03.01-16-0032/19 z dnia 13 października 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura.

logotypy wieza.jpeg

Zdjęcie przedstawia wnętrze Wieży Prudnickiej w Białej

Zdjęcie przedstawia wnętrze Wieży Prudnickiej w Białej

Zdjęcie przedstawia wnętrze Wieży Prudnickiej w Białej

Zdjęcie przedstawia wnętrze Wieży Prudnickiej w Białej