15 października wraz z OPS w Białej zapraszamy na happening: "WSPÓLNE BUDOWANIE PRZYSZŁOŚCI: położyć kres trwałemu ubóstwu, szanować wszystkich ludzi i naszą planetę."

Start o godz. 11:30 na bialskim rynku.

Grafika przedstawia plakat promujący happening 15.10.2021