loga.png

Projekt pod nazwą „Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.05.03.01-16-0032/19 z dnia 13 października 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-budowlanych, instalacyjnych i konserwatorskich we wnętrzu Wieży Prudnickiej w gminie Biała.

Niniejszy projekt ma na względzie poprawę stanu zachowania, odtworzenie historycznego wnętrza Wieży i udostępnienie mieszkańcom oraz turystom obiektu kultury, który stanie się nowym miejscem organizacji wydarzeń promujących historię i kulturę regionu w ramach działalności Gminnego Centrum Kultury w Białej.

W ramach projektu przeprowadzono działania w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, zapewniono dostępność obiektu i oferty kulturowo-turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz utworzono 1 nowe stanowisko pracy.

Przeprowadzone działania informacyjno-edukacyjne mają na celu zaprezentowanie ciekawej historii i roli Wieży Prudnickiej oraz innych obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Biała.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

 • wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej wewnętrznej (oświetlenie, instalacje teleinformatyczne, system sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej),
 • zszywanie rys i pęknięć konstrukcyjnych,
 • renowację i rekonstrukcję powierzchni ceglanych,
 • renowację powierzchni tynkowanych wraz z uprzednim czyszczeniem,
 • wzmocnienie istniejących stropów,
 • wykonanie posadzki przyziemia,
 • wymiana drzwi wejściowych drewnianych,
 • budowa schodów wewnętrznych o konstrukcji drewnianej,
 • zakup i montaż tzw. kiosku multimedialnego, dostosowanego dla słabowidzących oraz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (regulowana wysokość monitora, wgrane systemy wspomagające słyszenie: pętla indukcyjna, system FM),
 • wykonanie ekspozycji w formie tablic informacyjnych na wszystkich kondygnacjach wieży,
 • utworzenie dedykowanej zakładki dla projektu na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Białej.

 

Okres realizacji projektu: od 14 listopada 2019 do 20 października 2021
Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Białej
Całkowita wartość projektu: 467 491,14 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 299 962,00 PLN
Wkład własny z budżetu Wnioskodawcy: 167 529,14 PLN
 

 GALERIA ZDJĘĆ

 PRZED REMONTEM WIEŻY:

 

W TRAKCIE REMONTU WIEŻY:

 

PO REMONCIE WIEŻY:

 

 

OTWARCIE WIEŻY PRUDNICKIEJ W BIAŁEJ

Uroczystego przecięcia wstęgi 7 października 2021 roku o godz. 12:00 dokonał burmistrz Białej Edward Plicko, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej Patryk Bania oraz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Elżbieta Molak. W tym dniu pracownicy GCK w Białej oraz animatorzy w średniowiecznych strojach oprowadzali zainteresowanych po wieży przez całe popołudnie. W środku wieży można było wysłuchać historii o tym, jak kiedyś wyglądała praca średniowiecznego kata (który nie tylko wykonywał wyroki) oraz posłuchać opowieści rycerzy o zbrojach, mieczach, średniowiecznych strojach.

 

REZERWACJA ZWIEDZANIA WIEŻY PRUDNICKIEJ

Zwiedzanie Wieży Prudnickiej w Białej:

Bezpłatnie w okresie od kwietnia do października we wszystkie wtorki oraz drugi i czwarty weekend miesiąca (sobota i niedziela); w lipcu i sierpniu dodatkowo każdy piątek:

 • 12:00-13:30 - wieża wodna

 • 14:00-15:30 - wieża prudnicka

 • 16:00-17:30 - wieża ciśnień

 • Oprowadzenie po wieżach w w/w terminach nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Za opłatą (po wcześniejszej rezerwacji u osoby oprowadzającej) według atrakcyjnej trasy:

Szlakiem trzech wież - poznaj historię jednego z najstarszych miast w Polsce

Ze szczytów bialskich wież widokowych poznacie historię Białej - miasta, które przez kilka stuleci było żydowską enklawą na Śląsku:  

 • odwiedzimy podziemia, które doprowadzały wodę do miasta,
 • wejdziemy do zabytkowego zbiornika na wodę,
 • miniemy miejsca, gdzie zakuci w łańcuchy więźniowie odbywali swój wyrok.
 • Opłata dla osoby oprowadzającej:
  do 20 osób – 80zł (ok.1,5*)
  od 21 do 50 osób – 140zł (ok. 2,5h*)
  *czas oprowadzania zależy od liczby osób

UWAGA! Gdy skorzystasz z płatnych opcji oferty zwiedzania po Białej, czeka Cię miła niespodzianka: 10% rabatu w okolicznych lokalach gastronomicznych. 

Rezerwacja możliwa:

 

ZAPLANUJ WYCIECZKĘ PO GMINIE BIAŁA

http://turystyka.biala.gmina.pl/17/zaplanuj-wycieczke.html#

https://biala.gmina.pl/5985/mobilny-asystent-turystyczny-w-gminie-biala.html

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH

https://gckbiala.pl/389/279/kalendarz-imprez.html