Historia miasta Białej na Górnym Śląsku


Gminne Centrum Kultury w Białej zaprasza na promocję książki "Historia miasta Białej na Górnym Śląsku". Wydana książka jest tłumaczeniem publikacji z przed prawie 100 lat, książki dr Johannesa Chrzaszcza uzupełnioną o dokumenty znajdujące się w kuli wieży kościoła parafialnego w Białej. Nad książką pracowali członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bialskiej oraz pracownicy GCK w Białej. Publikacja została również uzupełniona o nowe zdjęcia w zestawieniu z tymi z 1926 roku.

Książka została wydana w ramach projektu "Biała - łączy nas historia. Promocja formalnych i nieformalnych grup pozarządowych w Białej"

Projekt napisany przez Gminne Centrum Kultury w Białej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpisującego się w Przedsięwzięcie 7 LSR – Aktywność, cel szczegółowy LSR 1.3. Jakość – Las aktywności oraz cel ogólny LSR – zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich. Celem projektu jest promocja formalnych i nieformalnych grup pozarządowych gminy Biała poprzez wydanie książki, broszury, organizację spektaklu teatralnego, film oraz imprezę promocyjną w Białej

Promocja odbędzie się 18 listopada o godz. 18.00

Miejsce: Gminne Centrum Kultury w Białej

Ograniczona liczba miejsc. Obowiązują zapisy telefonicznie pod numerem 77 4387026 lub osobiście w biurze GCK. Tylko zapisane osoby będą mogły uczestniczyć w spotkaniu.

Każdy uczestnik otrzyma książkę

Promocja będzie poprzedzona spektaklem teatralnym o legendach Białej w wykonaniu Międzypokoleniowego Teatru Odlotowego działającego przy GCK w Białej.

Zapewniamy słodki poczęstunek dla wszystkich.

Poniższy plik zawiera treść regulaminu obowiązującego podczas spotkania:

PDFRegulamin dotyczący spotkania promującego wydanie książki o historii Białej.pdf (161,11KB)

Zdjęcie przedstawia plakat dotyczący promocji książki o historii Białej