PRZYGRANICZNE SPOTKANIA SPORTOWO REKREACYJNE


Gmina Biała współpracuje z gminą Mesto Albrechtice w Republice Czeskiej już od wielu lat . Oficjalne partnerstwo zostało podpisane w 2004 roku, kiedy partnerska współpraca rozwinęła się na wielu płaszczyznach i należało ją umocować formalnie. Na mocy podpisanego partnerstwa gminy i ich mieszkańcy, starają się realizować cele zawartego porozumienia na wielu płaszczyznach między innymi na płaszczyźnie kulturalnej i sportowej. W wyniku dotychczasowej wspólnych inicjatyw związanych z kulturą, sportem i ochroną dziedzictwa kulturowego narodziła się również potrzeba organizacji obecnego projektu pod nazwą „Przygraniczne  spotkania sportowo - rekreacyjne”, który realizowany będzie przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej we współpracy z czeskim partnerem projektu – gminą Mesto Albrechcie . Projekt ma za zadanie mocniejszą  integrację mieszkańców partnerskich gmin poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnych imprezach  sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w 2012 roku.
Projekt  pod nazwą „Przygraniczne spotkania sportowo - rekreacyjne” łączy w sobie dwa działania zbliżone tematycznie, jednak rozłożone w czasie ze względu na specyficzną i charakterystyczną ich formę.
Pierwsze działanie przyjmie formę rywalizacji sportowej młodzieżowych drużyn sekcji piłki nożnej, klubów działających na terenie gminy Biała oraz Mesto Albrechtcie  - obszaru oddziaływania Euroregionu „Pradziad”. Rywalizacja odbędzie się w czerwcu 2012 roku na stadionie w Białej. W działaniu uczestniczyć będzie pięć drużyn, których członkowie oprócz zmagań w tradycyjnym turnieju (na boisku specjalnie przystosowanym do rywalizacji młodzieżowych drużyn) będą musieli wykazać się sprawnością i pomysłowością w dwóch konkurencjach sportowo-rekreacyjnych przygotowanych przez organizatora.  Rywalizacja sportowa jest dobrą formą nawiązywania nowych kontaktów, pozwala również  poznawać siebie nawzajem  w specyficznych okolicznościach. Współzawodnictwo połączone z dobrą zabawą  mocno integruje uczestników i zachęca do podejmowania następnych wspólnych działań – w tym przypadku cennym aspektem jest to, że w projekcie mamy do czynienia z bardzo młodymi ludźmi Celem prawidłowej organizacji działania przewiduje się zakup specjalistycznej odzieży (strojów piłkarskich – pięć zestawów tj 80 koszulek i spodenek dla zawodników z pola oraz pięć koszulek i spodni  bramkarskich) dla piłkarzy zespołów uczestniczących w działaniu oraz trzech piłek.  Prowadzenia spotkań piłkarskich powierzy się dwóm sędziom z uprawnieniami PZPN, przewiduje się też wynajęcie pojazdu do przewozu uczestników z partnerskiej gminy w Republice Czeskiej oraz gminy Biała . Dla drużyn uczestniczących  w rywalizacji przewiduje się zakup pucharów i medali oraz catering. Zapewnione będzie także zabezpieczenie sanitarne, medyczne i komunalne (sprzątanie po imprezie).  Informacja o działaniu zostanie rozpowszechniona za pomocą plakatów. Wykonany będzie baner promujący działanie.
Drugie działanie ma na celu przybliżenie (przedstawienie) mieszkańcom gminy Biała najciekawszych terenów oraz obiektów turystyczno-rekreacyjnych pogranicza czeskiego w specyficzny (trochę nietypowy) sposób – piesze wycieczki z wykorzystaniem elementów Nordic walking. Działanie w pierwszym etapie polegać będzie na przeprowadzeniu zajęć (treningów) w miejscowościach gminy Biała, gdzie już uprawia się tę dyscyplinę amatorsko. Zajęcia przeprowadzą osoby posiadające uprawnienia instruktora. Natomiast kolejny etap to wyjazd dwóch grup  na trasy (szlaki) do Czech, gdzie realizowany będzie główny cel działania wymieniony wyżej . Działanie realizowane będzie w II kwartale 2012 roku . Impreza będzie ogólnodostępna.
Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy będą mieli możliwość poznania (odkrycia) terenów i obiektów, do których trudno byłoby dotrzeć przy zastosowaniu turystyki „zmotoryzowanej”.
Tak pogłębiona wiedza będzie wykorzystywana przez uczestników projektu do  zachęcania innych mieszkańców gminy Biała by odwiedzali te miejsca po czeskiej stronie.
 W celu prawidłowej organizacji przewiduje się zakup 30 kompletów kijków do nordic walking, wyposażenie uczestników w koszulki i czapeczki , wynajem pojazdów oraz catering dla uczestników tej części działania, która odbędzie się po czeskiej stronie. Zapewnione będzie także zabezpieczenie medyczne.
Informacja o działaniu zostanie rozpowszechniona za pomocą plakatów. Wykonany będzie „roll up” promujący działanie.
Dla wszystkich uczestników projektu przewidziane są gadżety , upamiętniające udział w działaniach.