Książka już wydana !


W czwartkowy wieczór w Gminnym Centrum Kultury w Białej odbyła się promocja książki "Historia miasta Białej na Górnym Śląsku", publikacja jest przekładem na język polski oryginału z 1926 roku. Autorem publikacji był Johannes Chrzaszcz. Oryginał napisany jest w języku niemieckim i do tego gotykiem, to sprawiało wiele trudności w czytaniu nawet osobom znającym język niemiecki. Dlatego GCK wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Bialskiej postanowiło wydać przekład tej publikacji na język polski. Autorem tłumaczenia jest Pan Waldemar Hamerla prezes stowarzyszenia, redaktorem ks.dk. Marek Dziony, korektę językową robiła Pani Teresa Szymczyna, współczesne zdjęcia Pan Krzysztof Tracz, okładkę Lena Babilas. Natomiast wydanie publikacji było możliwe dzięki projektowi GCK w Białej z programu koordynowanego przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich „Biała – łączy nas historia. Promocja formalnych i nieformalnych grup pozarządowych w Białej.”

Wydanie książki jest wstępem do rozpoczęcia obchodów 800-lecia Białej, a co ciekawe, oryginalne niemieckie wydanie powstało w związku z rocznicą 700—lecia istnienia Białej.

Książka prezentuje się bardzo estetycznie i wyglądem nawiązuje do wydania oryginalnego zachowano zielony kolor okładki i jej ogólny wygląd. Książka uzupełniona została o dodatek, który stanowią przetłumaczone na język polski dokumenty, które znaleziono w kuli na wieży kościoła parafialnego oraz współczesne fotografie, odpowiadające zdjęciom umieszczonym w książce z 1926 roku. Aby lepiej można było zrozumieć jej treść, redakcja uzupełniła przypisy (które w oryginalnej wersji były bardzo „oszczędne”).

Pierwowzór z książki wydanej w 1926 roku do dziś pozostaje jednym z najlepiej zachowanych źródeł historii miasta i okolic. Składa się on z trzech części: pierwszą jest właśnie publikacja dr Joahannesa Chrząszcza, druga część dotyczy seminarium nauczycielskiego w białej, a jej autorem jest Hanke, natomiast tematem części trzeciej jest bialska gmina żydowska, jej autorem jest dr Izrael Rabin.

Czwartkowe spotkanie rozpoczął dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Patryk Bania, który w kilku zdaniach zapowiedział jego treść oraz okoliczności wydania publikacji. Na temat działalności Partnerstwa Borów Niemodlińskich i samego projektu podczas spotkania wypowiadała się kierownik biura, Jadwiga Wójciak, natomiast szerzej o procesie tłumaczenia i całej otoczce towarzyszącej wydaniu książki opowiedział Waldemar Hamerla. Ciekawostki historyczne na temat informacji zawartych w książce i nie tylko rozwinął redaktor publikacji, ks. diakon Marek Dziony.

Spotkanie promocyjne uzupełnił spektakl teatralny w wykonaniu grupy Międzypokoleniowy Teatr Odlotowy. Przedstawienie oparto na treści legend związanych z Białą: o Czarnej i Białej Damie w bialskim zamku, Wodniku i dziewczynkach oraz o Beli, olbrzymie z Kemmafiny. Przedstawienie przyjęło formę opowieści, którą snuje dla swoich wnuków babcia.

Wydano 2000 bezpłatnych egzemplarzy.

Stoisko z książką dostępne będzie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na bialskim rynku, który odbędzie się 5 grudnia

Projekt napisany przez Gminne Centrum Kultury w Białej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpisującego się w Przedsięwzięcie 7 LSR – Aktywność, cel szczegółowy LSR 1.3. Jakość – Las aktywności oraz cel ogólny LSR – zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich.

Łączna kwota projektu to 91 428 zł z czego 58 175 zł to kwota dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

Loga do umów.png

 

Zdjęcie przedstawia wydaną książkę

Zdjęcie przedstawia uczestników promocji książki wydanej przez Gminne Centrum Kultury w Białej

Zdjęcie przedstawia Waldemara Hamerlę - tłumacza książki

Zdjęcie przedstawia kadr ze spektaklu nawiązującego do legend o Białej