MUZYCZNY WIR


Gmina Biała współpracuje z Gminą Mesto Albrechtice w Republice Czeskiej już od wielu lat. Partnerstwo zostało podpisane w 2004r., kiedy partnerska współpraca rozwinęła się na wielu płaszczyznach i należało ją umocować formalnie. Na mocy podpisanego partnerstwa Gminy, i ich mieszkańcy, starają się realizować cele zawartego porozumienia na wielu płaszczyznach między innymi płaszczyźnie kulturalnej. W ramach wspólnych inicjatyw i działań organizowanych po obu stronach granicy mieszkańcy partnerskich gmin, również dzięki bliskości położenia przygranicznego jeszcze lepiej poznawali się nawzajem wspólnie określając potrzeby i kierunki dalszej
współpracy. W wyniku dotychczasowych wspólnych inicjatyw związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego narodziła się również potrzeba organizacji obecnego projektu, którego celem jest organizacja wspólnego przeglądu amatorskich zespołów wokalnych i tanecznych oraz orkiestr dętych działających po obu stronach granicy, swoje umiejętności artyści amatorzy zaprezentują w Białej i w Łączniku. Pierwszego dnia w Białej zaprezentują się tradycyjne małe czeskie orkiestry drugiego dnia zaprezentują się orkiestry dęte wraz z mażoretkami. W Łączniku natomiast zaprezentowane zostaną zespoły wokalne (soliści, chóry), zespoły taneczne oraz instrumentaliści z czech oraz polski działających na terenu euroregionu Pradziad.
Projekt będzie nosił nazwę Muzyczny Wir i realizowany będzie przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej we współpracy z partnerem projektu Gminą Mesto Albrechtice i SDRUŽENÍ PŘÁTEL UMĚNÍ Jesenik. Projekt ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom partnerskich gmin amatorską twórczość artystyczną. Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącu styczniu  wspólnymi ustaleniami pomiędzy partnerami formy oraz  przeprowadzenia przeglądów. Sam zaś przegląd odbędzie się w miejscowościach gminy Biała, Łączniku i Białej w maju i czerwcu 2012 roku.
Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja współpracy pomiędzy społecznościami pogranicza Polsko Czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Euroregionu Pradziad poprzez organizację wspólnego przeglądu zespołów wokalnych i tanecznych oraz orkiestr dętych. Do udziału w projekcie zaproszone zostaną amatorskie grupy wokalne mażoretkowe i orkiestry dęte. Celem bezpośrednim projektu jest przybliżenie mieszkańcom partnerskich Gmin wielowiekowej tradycji związanej z istnieniem tego typu zespołów i pogłębienie współpracy partnerskiej społeczności lokalnych pogranicza a także utrwalenie wartościowej twórczości amatorskich zespołów. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację przeglądu (koncertów) amatorskich zespołów z terenu pogranicza. Przeglady odbywać się będą po polskiej granicy na które zostaną zaproszone polskie i czeskie zespoły. Celem głównym realizacji tego projektu jest poznanie się i nawiązanie przyjaźni wśród środowisk muzycznych i tanecznych przygranicznych gmin.
Bezpośrednią grupą docelową, do której kierowane są działania związane z realizacją projektu są przede wszystkim osoby działające w zespołach mażoretkowych, wokalnych i orkiestrach dętych, a zamieszkujące teren Euroregionu Pradziad głównie gmin Biała, Albrechtice i Jesenik. Przeglądy  zawarte w projekcie maja charakter plenerowy w związku, z czym liczba osób na które realizacja projektu będzie oddziaływać jest potencjalnie nieograniczona. Dodatkowo zapraszając zespoły z obszaru Euroregionu Pradziad  do prezentacji swoich umiejętności podczas przegladów zwiększa się obszar oddziaływania projektu i jego promocję wśród najbliższych członków rodzin muzyków i tancerzy oraz wokalistów poszczególnych zespołów biorących udział w projekcie.
Wstępne działania zostały podjęte już na etapie przygotowania koncepcji przedsięwzięcia. Poprzez szereg spotkań mających na celu uszczegółowienie założeń projektu prowadzących do kolejnego kroku czyli podpisania deklaracji współpracy. Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącu styczniu poczynając od kolejnych uzgodnień z partnerem. W ramach projektu planuje się zaproszenie 3  tradycyjnych orkiestr dętych (DECHOVKA) z czech do Białej w pierwszy dzień. Drugiego dnia zaproszone do Białej zostaną grupy mażorektowe oraz orkiestry dęte prezentujące musztrę paradną.
Kolejnym etapem będzie zaproszenie do Łącznika zespołów wokalnych w tym chórów oraz wokalistów które zaprezentują swoje amatorskie umiejętności.