Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna (w ramach statutowych Gminnego Centrum Kultury w Białej) otrzymała dotację na wzbogacenie księgozbioru. Zakupiono książki dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Nowy 5-letni cykl wsparcia dla bibliotek określa formuła :

"Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025."

Nazwa zadania:

"Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0 "

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biblioteki Narodowej https://www.bn.org.pl/.../narodowy-program-rozwoju.../

Biblioteka Narodowa

https://www.facebook.com/bnbiblioteka/

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

https://www.facebook.com/MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

https://www.facebook.com/nprcz2.0