AKTYWNE POGRANICZE


Już kilkanaście lat trwa współpraca pomiędzy gminą Biała a gminą Mesto Albrechtice, która ostatecznie została sformalizowana podpisaną w 2004 roku umową o partnerstwie i współpracy. Podpisane partnerstwo obejmuje wiele płaszczyzn i dziedzin, które realizowane są przez: gminy, działajace tam organizacje jak i samych mieszkańców. Dotychczasowe wspólne inicjatywy (zwłaszcza na płaszczyźnie kultury, sportu i rekreacji)były matywacją do organizacji obecnego projektu – "Aktywne pogranicze". Drugim ważnym aspektem tworzenia tego projektu jest fakt, że powiększa sie krąg instytucji, organizacji i ludzi (zwłaszcza po czeskiej stronie) które chętnie właczają się do tego typu akcji. Dlatego zadaniem tego projektu jest spowodowanie jeszcze mocniejszej integracji mieszkańców partnerskich gmin po przez aktywne uczestnictwo we wspólnych imprezach kulturalnych oraz sportowo – rekreacyjnych, jak i poszeżenie kręgu uczestników o członków nowych organizacji . W tym przypadku nowościa będzie uczestnictwo w działaniu członków Fenix Ski Team Jesenik

Projekt łączy w sobie cztery działania zbliżone tematycznie jednak rozłożone w czasie ze względu na swą specyficzną i charakterystyczną formę

Pierwsze działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom gminy Biała nabycie lub udoskonalenie umiejętności w zakresie pływania, jazdy na łyżwach i nartach(biegi). Dlatego planuje się wykorzystanie obiektów sportowo – rekreacyjnych znajdujących się po stronie Czeskiej (region Jeseniki oraz Mesta Albrechtice) jak równie ich instruktorów. Ze względu na pojemność obiektów, liczba uczestników poszczególnych grup zamykać sie będzie w przedziale 25 - 40 osób, w tym ok. 10% stanowić będą przedstawiciele czeskiego partnera. Dla prawidłowej organizacji działania zabezpieczy się przewóz uczestnikom działania, zapewni wstęp na obiekty oraz wyposaży w sprzęt (łyżwy, narty) na zasadzie wypożyczenia.Wytypowany zostanie równiez odpowiedni instruktor. Informacja o działaniu zostanie rozpowszechniona za pomocą plakatów.

Drugie działanie projektu będzie łączyło w sobie wątek sportowo – rekreacyjny i kulturalny. Ta pierwsza część przyjmie formę spotkania mieszkańców pogranicza promujących aktywny tryb życia. Ponieważ na terenie naszej gminy znajduje się kilku instruktorów którzy przeszkolili sporą grupę osób w uprawianiu Nardic Walking zasadne jest aby zrobić kolejny krok i zorganizować rajd stanowiący element współzawodnictwa. Zaprosi się również czeskiego producenta sprzętu do tej dyscypliny oraz instruktorów "fabrycznch", dzięki temu uczestnicy projektu będą mogli korzystać z ich sprzętu jak i z fachowych porad. Aby osoby biorące udział w projekcie mogły jak najdłużej uczestniczyć w działaniu planuje się rozszerzenie imprezy o kolejny wątek tj. kulturalny (podetap działania). Dzięki czemu, działanie przyjmie forme festynu integracyjnego. Tą formę zapewnią występy zespołów artystycznych z gminy Biała jak i czeskiego partnera oraz liczne stoiska handlowo – gastronomiczne . Dla prawidłowej realizacji działania zakupi się art. niezbędne do oznakowania trasy (taśmy , liny), wynajmie podestu sceniczny, namiot – jako garderobę dla zespołów. Dla uczestników pierwszego etapu działania zakupi się gadżety potwierdzające udział (certyfikaty na smyczy, koszulki), natomiast dodatkowo dla rodzin uczestniczących w tym etapie zakupi się upominki w postaci turystycznych toreb termicznych i kubków. Wszystkie gadżety – upominki wręczane będą w oznakownych torbach papierowych. Natomiast dla występujących zespołów artystycznych zakupi się pamiątkowe statuetki oraz zapewni catering. Zapewnione będzie również zabezpieczenie sanitarne, medyczne, elektryczne, komunalne (sprzątanie po imprezie). Informacja o działaniu zostanie rozpowszechniona za pomocą plakatów i baneru

Trzecie działanie przyjmnie formę rywalizacji piłkarzy w najstarszej kategorii tj. oldboj. Kategoria ta została wybrana celowo, gdyż uczestnicy tego działania to osoby posiadające własne środki lokomocji oraz własne środki finansowe pozwalajace na bezproblemowe kontynuowanie indywidualnych znajomości i kontaktów. Rywalizować będą drużyny z powiatu prudnickiego oraz Mesta Albrechtcie (Czechy) - obszaru oddziaływania Euroregionu „Pradziad”. Rywalizacja odbędzie się na stadionie w Białej. Zawodnicy oprócz udziału w tradycyjnym turnieju (na boisku specjalnie przystosowanym- mniejsze wymiary) będą musieli wykazać się sprawnością i pomysłowością w dwóch konkurencjach sportowo-rekreacyjnych przygotowanych przez organizatora. Łączna liczba punktów z trzech konkurencji zadecyduje o lokacie Rywalizacja sportowa jest dobrą formą nawiązywania nowych kontaktów, pozwala również poznawać siebie nawzajem w specyficznych okolicznościach. Współzawodnictwo połączone z dobrą zabawą mocno integruje uczestników i zachęca do podejmowania następnych wspólnych działań Celem prawidłowej realizacji działania zakupi się dwie piłki. Prowadzenia spotkań piłkarskich powierzy się dwom sędziom z uprawnieniami PZPN, zabezpieczy się autokar do przywozu zawodników partnerskiej gminy z Republiki Czeskiej. Dla drużyn uczestniczących w rywalizacji zakupi się 4 puchary oraz upominki-gadżety (smycze, kubki itp w papierowej torbie) przypominające udział w działaniu, zabezpieczy się również catering. Zapewnione będzie także zabezpieczenie sanitarne, medyczne i komunalne (sprzątanie po imprezie). Informacja o działaniu zostanie rozpowszechniona za pomocą plakatów.

Czwarte działanie ma za zadanie przybliżenie mieszkańcom gminy Biała, regionu Jeseniki który jest Obszarem Chronionego Krajobrazu o czym wielu nie zdaje sobie sprawy. Dlatego zorganizowana zostanie wycieczka dla miłośników turystyki i wielbicieli przyrody. Pozwoli ona poznać przeróżne formacje skalne, okazy flory oraz cieki wodne (w tym źródła mineralne). Dzięki temu działaniu jeszcze bardziej poznany będzie obszar czeskiego pogranicza. Wyjazd ten będzie podstawą do kolejnych (już indywidualnych wyjazdów) gdyż uzmysłowić on ma uczestnikom jak wiele elementów przyrody jest do zobaczenia w tym terenie. Celem prawidłowej realizacji dzałania zapewni się transport o wstęp na obiekty i tereny. Informacja o działaniu zostanie rozpowszechniona za pomocą plakatów.