UNIJNA DOTACJA NA WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOLCU

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Solcu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do działalności na rzecz integracji i rozwoju mieszkańców wsi Solec, poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w meble kuchenne, sprzęt AGD i RTV, a także zestaw obiadowy oraz kawowy. Przedmiotowa operacja niewątpliwie wpłynie na podwyższenie standardu tejże placówki, w wyniku którego będzie można organizować zebrania wiejskie, spotkania, warsztaty, kursy lub szkolenia, imprezy integracyjne, zajęcia edukacyjne.

 

Całkowita wartość projektu: 14 734,03 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9 544,09 PLN

Wkład własny Gminnego Centrum Kultury: 5 189,94 PLN

PDFSWIETLICA SOOLEC (36,00KB)