Młodość, radość, przyjaźń


Projekt miał w szczególności za zadanie rozwiązać problem niewystarczającej współpracy pomiędzy najmłodszymi, artystycznymi i sportowymi środowiskami naszego pogranicza. Projekt obejmował cztery działania, z których trzy zaszeregować można do kategorii "kultura i sztuka" a czwarte do kategorii "sportowo-rekreacyjnej". Pierwsze działanie polegało na zorganizowaniu dwudniowych warsztatów dla części uczniów Zakladni umelecka skola Mesto Albrechtice oraz członków ognisk artystycznych działających przy Gminnym Centrum Kultury w Białej. Udział w warsztatach przewidziano dla instrumentalistów jak i dla wokalistów.  Drugie działanie miało charakter festiwalu muzyczno - tanecznego podczas którego na scenie  zaprezentowali się soliści i amatorskie zespoły artystyczne ( z naciskiem na dzieci i młodzież) z Gminy Biała i Mesta Albrechtce. Trzecie działanie miało podobny charakter jednak odbyło się w partnerskim mieście i tutaj za organizację działania odpowiedzialny był partner czeski. Ostatnie działanie przyjęło charakter imprezy sportowo - rekreacyjnej gdzie formie zabawowej rywalizowali najmłodsi adepci piłkarstwa z Białej i Mesta Albrechtice.

Projekt zrealizowano na kwotę 20 248,33 Euro w tym dofinansowanie z Euroregionu Pradziad 85% oraz 5% z budżetu Państwa i 10% środków własnych.

Na scenie uczeń lekcji gry na klawiszach

Bialskie mażoretki - grupa szkolna - podczas występu

Na scenie występuje chór Campanella

Występ mażoretek - grupa przedszkolna