REMONT CENTRUM AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ W KOLNOWICACH

 

UNIJNA DOTACJA NA REMONT BUDYNKU

CENTRUM AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ W KOLNOWICACH

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do działalności na rzecz integracji i rozwoju mieszkańców wsi Kolnowice, poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz utworzenie sanitariatów w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach.

Przedmiotowa operacja niewątpliwie wpłynie na podwyższenie standardu tejże placówki, w wyniku którego będzie można organizować zebrania wiejskie, spotkania, warsztaty, kursy lub szkolenia, imprezy integracyjne, zajęcia edukacyjne.

 

Całkowita wartość projektu: 27 494,68 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 17 882,72 PLN

Wkład własny Gminnego Centrum Kultury: 9 611,96 PLN

PDFREMONT CENTRUM AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ W KOLNOWICACH.pdf (35,73KB)