"Biała - łączy nas historia"

dokumentalny film historyczny o Białej


Poniżej znajduje się link do filmu dokumentalnego o Białej pod nazwą "Biała - łączy nas historia"

https://www.youtube.com/watch?v=H9lOM_EESWo&t=176sProjekt napisany przez Gminne Centrum Kultury w Białej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpisującego się w Przedsięwzięcie 7 LSR – Aktywność, cel szczegółowy LSR 1.3. Jakość – Las aktywności oraz cel ogólny LSR – zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich.

Celem projektu jest promocja formalnych i nieformalnych grup pozarządowych gminy Biała poprzez wydanie książki, broszury, organizację spektaklu teatralnego, film oraz imprezę promocyjną w Białej

Łączna kwota projektu to 91 428 zł z czego 58 175 zł to kwota dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020