Tatami czy jedno koło

w ramach projektu "Nie tylko muzyka"


W dniach 27-29 maja odbyły się warsztaty karate organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Białej w ramach projektu "Nie tylko muzyka". W warsztatach udział wzięli karatecy z Białej oraz czeskiego Jesenika. Przez trzy dni dzieci trenowały i bawiły się w ośrodku "MAX". Trening połączony z zabawą i basenem był świetną okazją do zabawy, poznania swoich czeskich sąsiadów i wymiany doświadczeń.

Projekt "Nie tylko muzyka" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

Zdjęcie przedstawia uczestników warsztatów karate w ramach projektu "Nie tylko muzyka" realizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Białej

Zdjęcie przedstawia uczestników warsztatów karate w ramach projektu "Nie tylko muzyka"

Zdjęcie przedstawia uczestników warsztatów karate podczas treningu rozwojowego