Projekt skupiał się na różnych procedurach i metodach edukacji dzieci w wieku szkolnym u obu partnerów, które wynikają z różnych zwyczajów i przepisów. Dla dzieci w większości przypadków były to spotkania z dziećmi posługującymi się językiem obcym -  musiały się wspólnie porozumieć, aby móc wykonać zadanie. Kolejną korzyścią było nauczenie się właściwego zachowania na obszarach górskich i zdobycie pierwszych doświadczeń z narciarstwem- wszystko to w ramach zajęć sportowych, które są kluczowe dla prawidłowego rozwoju dzieci. Celem projektu było poznanie metod i nawyków podczas edukacji dzieci w wieku szkolnym partnera transgranicznego, a ponadto, wspieranie dzieci, aby mogły spotykać się z dziećmi mówiącymi obcym językiem, tak by potrafiły razem współpracować i spędzać nie tylko ten szkolny, ale także wolny czas razem. W ramach projektu zrealizowanych zostało kilka działań: po stronie czeskiej głównym zajęciem był kurs narciarski, który odbył się w marcu 2022 r. Dzieci i personel pedagogiczny spędzili razem 5 dni, podczas tygodnia szkolnego. W ciągu dnia wykonywali zadania na stoku, a podczas programu popołudniowego i wieczornego mieli przygotowany wspólny, całotygodniowy program zabawy i rozrywki. Gry i zabawy sportowo-rozrywkowe dla najmłodszych uczestników projektu odbywały się po polskiej stronie. Zawody rozegrano na nadmuchiwanych urządzeniach do gier. Ponadto dzieci spotkały się na wspólnym zajęciu na stadionie miejskim w Białej, tzw. Nordic Walking. Dzieci nauczyły się chodzić za pomocą kijów. Kolejnymi zajęciami podczas tego spotkania były warsztaty dotyczące podstaw tańca mażoretek (posługiwanie się pałeczkami, nauczanie choreografii i baletu).