Głównym celem projektu było spowodowanie jeszcze mocniejszej integracji (współpracy) lokalnej społeczności (zwłaszcza tej najmłodszej - dzieci młodzież) i instytucji po obu stronach granicy, poprzez uczestnictwo w działaniach kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych oraz umożliwienie osobom które parają się różnymi dziedzinami kultury (muzyka, taniec, śpiew itp) i sportu, zaprezentowanie swojego kunsztu szerokiej publiczności oraz zapoznanie ich z tajnikami tak specyficznych dyscyplin jak karate i monocykle. Charakter i repertuar prezentacji kulturalnej (artystycznej) w sposób szczególny akcentował  tożsamość i tradycje poszczególnych narodów. Zmagania sportowo - rekreacyjne miały charakter zabawowy, tak aby dostosować ich charakter i skalę trudności do wieku uczestników. Celem projektu było również zapoznanie mieszkańców pogranicza z bogactwem przyrodniczym (Obszar Chronionego Krajobrazu - formacje skalne, okazy flory, cieki wodne w tym źródła mineralne), i interesującymi budowlami tymi historycznymi jak i współczesnymi. Ważnym celem projektu była bezpośrednia możliwość poznania i nawiązanie kontaktu z utalentowanymi sportowo i muzycznie osobami (zespołami) pogranicza. Efektem realizacji projektu jest możliwość łatwiejszego odszukania siedzib ogniw w których będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. 

Projekt objął cztery działania, które łączy wspólny cel (zwiększenie współpracy) ale dzieli zróżnicowany charakter. Najpierw zorganizowano dwudniowe zgrupowanie dla zawodników sekcji karate z klubów w Białej, Mesta Albrechtice i Jesenika. Podczas zgrupowania przeprowadzono wspólne treningi oraz przygotowano pokaz, który został zaprezentowany w Białej. Kolejny etap projektu to popularyzacja jazdy na monocyklu. Działanie objęło występy zorganizowanej grupy monocyklistów w Mesto Albrechtice oraz podczas imprezy plenerowej w Białej. Kolejne działanie to poznawanie najciekawszych walorów przyrodniczych i urbanistycznych pogranicza. Zaplanowano dwa rajdy piesze z wykorzystaniem elementów popularnej dyscypliny nordic walking. Kolejne działanie miało charakter imprezy plenerowej (biesiadno- festiwalowej), podczas której na scenie mieli możliwość zaprezentowania się artyści amatorzy (z preferencją na dzieci i młodzież) z gminy Biała i Mesta Albrechtice.