Poniższy plik zawiera treść zarządzenia 15/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego:

PDFZarządzenie 15 2022 Regulamin Jarmark Bożonarodzeniowy.pdf (144,16KB)