Poniższy plik zawiera treść zarządzenia 16/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w GCK Biała:

PDFZarządzenie 16 2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej GCK 2022.pdf (121,63KB)