Poniższy plik zawiera treść zarządzenia 2/2024 w sprawie wprowadzenia nowego cennika usług: