"Sportowa młodzież na pograniczu czesko- polskim"

Celem projektu jest nawiązanie więzi między dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, które będą trwać w przyszłości. Kluczowym elementem będzie aktywność sportowa, która pomoże im przezwyciężyć początkową niepewność związaną z nowym środowiskiem. Istotnym aspektem projektu jest także połączenie języka i kultury, co ma znaczenie dla młodych ludzi, którzy mogli stracić kontakt z historią wspólnych więzi. Projekt ma na celu stworzenie solidnej podstawy dla przyszłych wspólnych spotkań. Te spotkania obejmować będą regularne działania, takie jak obozy, warsztaty, działania sportowe i inne. Wynikiem projektu są działania, które przyczynią się do wzajemnych spotkań i nawiązywania relacji międzyludzkich. Dzieci i młodzież wraz z ich rodzicami, które wezmą udział w projekcie, będą miały okazję podczas aktywności sportowych doświadczyć spotkania z przyjacielem po drugiej stronie granicy, wzajemnego poznawania i opanowania języka, co pomoże w tworzeniu trwałych relacji, które mogą przetrwać do dorosłości.

Projekt „Sportowa młodzież na pograniczu czesko-polskim” jest współfinansowany ze środków programu Interreg Czechy Polska 2021-2027 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad.

logo interreg.png