Razem ku przyszłości: Biała -  Město Albrechtice 20 lat inspirującej współpracy

Projekt zakłada wspólne intensywne świętowanie 20-lecia transgranicznego partnerstwa Gminy Biała i Města Albrechtice, poprzez organizacje 7 spotkań i wydarzeń kulturalnych po jednej i po drugiej stronie granicy. Rozwiązuje problem niewykorzystanego potencjału współpracy zarówno instytucji, jak i społeczności lokalnej obu partnerów wynikającego m.in z braku bariery językowej. Jubileusz partnerstwa i jego świętowanie, dzięki atrakcyjnym formom przekazu zapewni dodatkowo uczestnictwo w tych działaniach nie tylko osób z miejscowości obu partnerów, ale również szerokiej grupy docelowej, jaką stanowią wszyscy mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego oraz osoby odwiedzające ten region. To spowoduje nawiązanie nowych więzi, które będą podłożem do nowych inicjatyw i partnerstw w przyszłości. Kolejnym bardzo ważnym celem projektu jest wzmocnienie wzajemnej tożsamości, w tym pokazanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów panujących na pograniczu polsko-czeskim. Wartość dodana projektu polega nie tylko na wspólnym uczczeniu jubileuszu, ale także na budowaniu społeczności, kulturalnej wymianie i promowaniu lokalnych zasobów. Przyczyni się to do długofalowego rozwoju i zacieśniania relacji między wspólnotami, niż gdyby były realizowane dwa projektu osobno.

 

Projekt "Razem ku przyszłości: Biała - Město Albrechtice 20 lat inspirującej współpracy" jest współfinansowany ze środków programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad.

 

logo interreg.png