• DE
  • EN
  • CZ
XML

GCK w Białej z dofinansowaniem do 2 projektów

GCK w Białej otrzymało dofinansowanie do 2 projektów unijnych

na łączną kwotę: 57 083,53 EUR

w tym dofinansowanie: 45 666,82 EUR


"Sportowa młodzież na pograniczu czesko- polskim"

Celem projektu jest nawiązanie więzi między dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, które będą trwać w przyszłości. Kluczowym elementem będzie aktywność sportowa, która pomoże im przezwyciężyć początkową niepewność związaną z nowym środowiskiem. Istotnym aspektem projektu jest także połączenie języka i kultury, co ma znaczenie dla młodych ludzi, którzy mogli stracić kontakt z historią wspólnych więzi. Projekt ma na celu stworzenie solidnej podstawy dla przyszłych wspólnych spotkań. Te spotkania obejmować będą regularne działania, takie jak obozy, warsztaty, działania sportowe i inne. Wynikiem projektu są działania, które przyczynią się do wzajemnych spotkań i nawiązywania relacji międzyludzkich. Dzieci i młodzież wraz z ich rodzicami, które wezmą udział w projekcie, będą miały okazję podczas aktywności sportowych doświadczyć spotkania z przyjacielem po drugiej stronie granicy, wzajemnego poznawania i opanowania języka, co pomoże w tworzeniu trwałych relacji, które mogą przetrwać do dorosłości.

Projekt „Sportowa młodzież na pograniczu czesko-polskim” jest współfinansowany ze środków programu Interreg Czechy Polska 2021-2027 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad.


Razem ku przyszłości: Biała -  Město Albrechtice 20 lat inspirującej współpracy

Projekt zakłada wspólne intensywne świętowanie 20-lecia transgranicznego partnerstwa Gminy Biała i Města Albrechtice, poprzez organizacje 7 spotkań i wydarzeń kulturalnych po jednej i po drugiej stronie granicy. Rozwiązuje problem niewykorzystanego potencjału współpracy zarówno instytucji, jak i społeczności lokalnej obu partnerów wynikającego m.in z braku bariery językowej. Jubileusz partnerstwa i jego świętowanie, dzięki atrakcyjnym formom przekazu zapewni dodatkowo uczestnictwo w tych działaniach nie tylko osób z miejscowości obu partnerów, ale również szerokiej grupy docelowej, jaką stanowią wszyscy mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego oraz osoby odwiedzające ten region. To spowoduje nawiązanie nowych więzi, które będą podłożem do nowych inicjatyw i partnerstw w przyszłości. Kolejnym bardzo ważnym celem projektu jest wzmocnienie wzajemnej tożsamości, w tym pokazanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów panujących na pograniczu polsko-czeskim. Wartość dodana projektu polega nie tylko na wspólnym uczczeniu jubileuszu, ale także na budowaniu społeczności, kulturalnej wymianie i promowaniu lokalnych zasobów. Przyczyni się to do długofalowego rozwoju i zacieśniania relacji między wspólnotami, niż gdyby były realizowane dwa projektu osobno.

 

Projekt "Razem ku przyszłości: Biała - Město Albrechtice 20 lat inspirującej współpracy" jest współfinansowany ze środków programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad.

 

logo interreg.png