Modernizacja otwartego kąpieliska w Białej


Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa istniejącego kąpieliska otwartego w Białej i miała na celu stworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb mieszkańców. W skład inwestycji wchodzi basen otwarty, pomieszczenie techniczne, zbiornik przelewowy, zbiornik odstojnikowy, plaża, zieleń rekreacyjna, utwardzone dojścia oraz przebudowa i budowa wewnętrznych przyłączy. Całkowite wymiary niecki to 12,5m szerokości, 41m długości głębokość od 0,4 do 1,8m. Wartość basenu to 2.330.046,84 kwota dofinansowania 80% nie więcej niż 300.000 zł.

UNIJNA DOTACJA NA MODERNIZACJĘ OTWARTEGO KĄPIELISKA W BIAŁEJ

 Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej informuje, że zakończono realizację projektu pn. „Modernizacja otwartego kąpieliska w Białej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operację z zakresu Odnowa i Rozwój Wsi w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz podwyższenie standardu obiektu jakim jest kąpielisko w Białej poprzez wyłożenie niecki basenowej specjalistyczną folią oraz montaż urządzeń filtrujących oraz czyszczących wodę wraz z urządzeniami rekreacyjnymi. Inwestycja ta podniesie atrakcyjność obiektu jak również poprawi bezpieczeństwo osób z niego korzystających

 

Całkowita wartość projektu: 2.330.046,84 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 300.000,00 PLN