Zdjęcie przedstawia nowy budynek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej

Biblioteka Miejska w Białej zaprasza czytelników w godzinach:

Poniedziałek 9.00 - 16.00

Wtorek, środa, czwartek 9.00 - 17.00

Piątek 9.00 - 19.00 

pierwsza sobota miesiąca 9.00 - 13.00

Filia Biblioteczna w Łączniku czynna:

piątek : 9.00 – 17.00

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Białej działa od 1947r. Od 1996r. funkcjonuje w strukturze Gminnego Centrum Kultury. Na terenie Miasta i Gminy działają dwie biblioteki publiczne: Miejska w Białej, w której wydzielony jest dział dla dorosłych czytelników i Oddział dla dzieci i młodzieży; oraz Filia Biblioteczna w Łączniku.

Biblioteki gromadzą literaturę piękną dla dorosłych, klasykę oraz powieści współczesne dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, także literaturę popularnonaukową z wszystkich dziedzin wiedzy, książki dla studentów i literaturę regionalną. Księgozbiór jest uaktualniany na bieżąco i wzbogacany w nowe książki, przy zakupie których kierujemy się zapotrzebowaniem środowiska, przyjmujemy od czytelników propozycje zakupu konkretnych tytułów.

Od kilku lat biblioteki otrzymują dodatkowe fundusze z Ministerstwa Kultury i Dz. N. na zakup nowości w ramach Programu „Promocja czytelnictwa i Rozwój księgozbiorów bibliotek”. Biblioteka w Białej prenumeruje czasopisma, które przechowuje przez rok, można z nich korzystać na miejscu, stałym czytelnikom wypożyczane są również do domu. Czasopisma regionalne, typu: „Panorama Bialska” i „Tygodnik Prudnicki” gromadzone są w archiwum biblioteki od chwili podjęcia prenumeraty. Bardzo często sięga po nie młodzież szkolna i studenci piszący prace magisterskie nt. naszego regionu.

Czytelnikiem biblioteki zostaje się po wypełnieniu „Karty zapisu” na podstawie dowodu osobistego, za czytelnika do lat 18 zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie.

Dnia 16.12.2019r. został oddany nowy obiekt przy ul. Kościuszki 10 po starym kościele ewangelickim gdzie została przeniesiona biblioteka, w obiekcie jest nowoczesna czytelnia oraz czytelnia internetową z nowoczesnymi komputerami uzyskanymi z projekty Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019r." W nowym obiekcie jest również mała sala konferencyjna z możliwością projekcji multimedialnych.

Zdjęcie przedstawia wnętrze biblioteki w którym znajduje się księgozbiór  Zdjęcie przedstawia wnętrze biblioteki w którym znajduje się księgozbiór  Zdjęcie przedstawia nową czytelnię internetową Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej

Bibliotekarz odwiedza dzieci w Przedszkolu, gdzie prezentuje książki, promuje zabawę z książką i poprzez ulotki informacyjne dociera do rodziców. Organizowane są również spotkania z pisarzami.

Adres kontaktowy:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościuszki 10

48-210 Biała

Tel. 77 4387 589

E-mail: migbp.biala@poczta.onet.pl

Tel/fax Dyrektor GCK w Białej: 77 4387 026

Filia Biblioteczna w Łączniku

(lokal w budynku Szkoły Podstawowej)

E-mail: filiabiblacznik@op.pl