GMINNE CENTRUM KULTURY W BIAŁEJ

zaprasza do udziału

 

w 60 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

 

 

Konkurs proponowany jest dla młodzieży:

 • szkół podstawowych

  (ze Szkoły Podstawowej w Białej i Łącznika prosimy o wytypowanie maksymalnie do dziesięciu uczestników klas 1-3 oraz dziesięciu uczestników klas 4-6. Natomiast Filie szkół oraz NSP w Grabinie do pięciu uczestników.

  Prosimy o przybycie uczestników na godzinę 9.00 dnia 10 marca 2015.

 • gimnazjów

  (PG w Białej prosimy o wytypowanie maksymalnie do piętnastu najlepszych recytatorów, natomiast PG w Łączniku maksymalnie dziesięciu).

  Prosimy o przybycie uczestników na godzinę 9.00 dnia 11 marca 2015.

 

Informujemy, że dla młodzieży szkół podstawowych eliminacje zostaną zakończone na etapie miejsko-gminnym. Młodzież gimnazjalna przechodzi do etapu na szczeblu rejonowym w Prudniku.

 

KONKURS RECYTATORSKI

Repertuar Konkursu Recytatorskiego obejmuje 3 utwory w całoście lub fragmentach;

 • 2 utwory poetyckie

 • prozę.

  Uczestnik wykonuje prozę i jeden lub dwa utwory poetyckie (decyzja należy do członków komisji oceniającej). Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ

Repertuar Konkursy Poezji Śpiewanej obejmuje:

 • 3 utwory śpiewane

 • 1 utwór recytowany.

  Uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane i 1 recytowany, łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

 

Eliminacje miejsko-gminne dla szkół podstawowych odbędą się dnia 11 marca 2015 o godzinie 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Białej przy ul. Prudnickiej 35.

 

Eliminacje miejsko-gminne dla gimnazjów odbedą się dnia 10 marca 2015 o godzinie 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Białej przy ul. Prudnickiej 35.