Muzyczne smaki

Coraz bardziej rozwijająca się współpraca Gminnego Centrum Kultury w Białej z instytucjami kulturalnymi działającymi po czeskiej stronie granicy - Mesta Albrechtice, Rymarov, Jesenik - stały się inspiracją do podpisania umowy partnerskiej z Spolecnost Vincenze Priessnitze z.s. z Jesenika oraz napisania projektu "Muzyczne smaki". Projekt miałby na celu zorganizowanie 7 koncertów w Polsce i w Czechach, które byłyby połączone tematycznie z degustacją kulinarną kuchni czeskiej i polskiej.

Wspólne działania Gminnego Centrum Kultury i instytucji artystycznych z Jesenika gwarantują wysoką jakość planowanych działań projektówych. W ramach projektu odbędzie się 7 koncertów, na których zaprezentowane zostaną style muzyczne charakterystyczne dla kultury polskiej i czeskiej - 4 po stronie polskiej, 3 po stronie czeskiej. Koncerty wykonane będą przez amatorskie zespoły prezentujące poszczególne style. Imprezami towarzyszącymi koncertom będą prezentacje kuchni wraz z możliwością degustacji potraw typowych dla Czechów i Polaków.

Wszystko to zostanie zorganizowane od stycznia do maja 2015 roku. Takie połączenie sprawi, że projekt będzie bardzo szeroko oddziaływał, ponieważ jest skierowany do różnych grup wiekowych oraz do osób o różnych zainteresowaniach.